opdrachten

Door

Grootse, meerjarige campagne in Rotterdam 1

Grootse, meerjarige campagne in Rotterdam

Hieroo Rotterdam
In opdracht van twee ervaren Rotterdamse sociaal-maatschappelijk ondernemers, Luc Manders en Martien Kromwijk, werkten Emma en Marjolein aan een creatief plan voor het benaderen van potentiële partners en investeerders voor een grootse campagne in Rotterdam.
We wisten dat onze vraag uitdagend was, maar jullie zijn daar behoorlijk effectief mee omgegaan
Luc Manders

Achtergrond
Rotterdam is een stad van twee snelheden; aan de ene kant snel, groots, bruisend en een vruchtbare grond voor innovatie, aan de andere kant traag, een stad waarin mensen vastlopen in regels en zich alleen kunnen voelen. Het kan zoveel beter – samen zetten we de schouders eronder om in 5 jaar tijd van Rotterdam het wereldwijde voorbeeld te maken van een verbonden stad! Dat is de overtuiging van Luc en Martien, die een grootse, meerjarige campagne met een persoonlijk karakter opzetten om dit waar te maken.

Koppels door de hele stad zullen elkaar leren kennen en begeleiden op verschillende thema’s. Dit gebeurt op basis van vertrouwen, met behulp van professionele ondersteuning, de aanwezigheid van een lokale ruilmunt en samen met het bedrijfsleven. Op deze manier profiteert uiteindelijk iedereen van een sterkere stad.

Vraag
Voorafgaand aan de campagne is uitvoerig nagedacht over de invulling en aanpak. De ervaring is aanwezig, de financiële impact geanalyseerd en de belangrijkste stakeholders zijn geïnformeerd. Om de campagne voor meerjarig op te kunnen zetten willen Luc en Martien niet afhankelijk zijn van overheidssubsidies, maar bedrijfsmatig te werk gaan. Om de begroting sluitend te krijgen was de vraag aan ons: help ons met het binnenslepen van de laatste investering om van start te kunnen gaan. Zowel creatieve ideeën als hulp bij het uitwerken daarvan waren welkom!

Aanpak
Vanaf begin was duidelijk dat dit een project zou zijn van snel in actie komen, vanwege de naderende deadline voor financiering. Marjolein en Emma begonnen dan ook vol enthousiasme met het genereren van een grote hoeveelheid ideeën rondom wie benadert konden worden, hoe dat het best gedaan kon worden en waarmee we hen konden overtuigen.

Samen met de opdrachtgevers zijn een aantal ideeën uitgekozen waarin zij zijn ondersteund in de uitvoering. Er is gewerkt volgens het principe van ‘build, test & learn’. Dit betekent dat er veel en vaak is geschakeld met de opdrachtgevers, collega’s en sociale kringen om feedback te verzamelen en implementeren.

Resultaat

  • Groot aantal ideeën gericht op het benaderen en samenbrengen van partijen in Rotterdam en variërend van out-of-the-box tot eenvoudig haalbaar in zeer korte tijd. 
  • Overzicht van potentiële partners en fondsen in Rotterdam. 
  • Een plan van aanpak tot de deadline voor de financiering.
  • Video en ondersteunend materiaal en acties (zowel fysiek als digitaal) om potentiële partners te benaderen en informeren. 
  • Nieuwe contacten en lopende gesprekken voor de campagne. 

Learnings Emma en Marjolein
In dit korte project was het erg leerzaam om de balans te zoeken tussen de ideeën die we hadden en hetgeen wat aansluit bij de behoeften van de opdrachtgevers. Daarnaast hadden we rekening te houden met de steeds veranderende situatie rondom Covid-19, waardoor deze opdracht zeker een les in flexibiliteit was.

Ook zorgde de tijdspan en actiegerichtheid van dit project voor leerzame inzichten op het gebied van communicatie en verwachtingsmanagement. Tot slot, gaf het voldoening om mee te helpen bij het opzetten van een campagne dat goed aansluit bij het idee van Hieroo om te werken aan een betere stad van morgen!


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites