opdrachten
Hartstichting en Citrienfonds 2

Hartstichting en Citrienfonds 2

Hieroo Rotterdam
Sanne is voor zowel de Hartstichting als het Citrienfonds 2 bezig met het uitvoeren van een evaluatie. Samen met twee consultants van SeederDeBoer werkt zij binnen beide projecten aan het ophalen van informatie in het onderzoeks- en zorgveld. Deze informatie verwerken zij vervolgens in een eindevaluatie voor de organisatie.

Achtergrond Hartstichting
De Hartstichting is een non-profit organisatie die zich al meer dan 55 jaar bezighoudt met onderzoek en innovatie op het gebied van preventie en zorg. Ze investeren in onderzoek naar de bestrijding van hart- en vaatziekten, de verbetering van de overlevingskansen en de kwaliteit van leven van patiënten met hart- en vaatziekten. Zij zijn hierin volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. De Hartstichting streeft een viertal doelen na: het bijdragen aan oplossingen om het hart gezond te houden en hier kennis over te delen, snelle hulp te bieden als iedere minuut telt, het eerder opsporen van hartproblemen en hart- en vaatpatiënten de beste en meest passende behandeling te bieden.

Ten behoeve van het behalen van deze doelstellingen heeft de Hartstichting sinds 2010 afscheid genomen van een tal van losse onderzoeksprojecten en is begonnen met het oprichten van verschillende thematische consortia waarin, door middel van samenwerking tussen disciplines en instituten, betekenisvol blijven binnen het cardiovasculaire onderzoeksveld centraal staat. Daarnaast wordt sinds 2013 gewerkt met een onderzoeksagenda, bestaande uit een lijst met onderwerpen welke extra aandacht moeten krijgen binnen het cardiovasculaire onderzoeksveld.

Vraag Hartstichting
Sanne is gevraagd om te ondersteunen en mee te denken in de evaluatie van het consortiumbeleid van de Hartstichting. Wat heeft het vernieuwde onderzoeksbeleid van de Hartstichting opgeleverd, waar moeten zij zeker mee doorgaan en wat kan beter op een andere manier worden aangepakt. Hiermee hoopt de Hartstichting uiteindelijk zoveel mogelijk impact te kunnen maken in het zorgveld.

Achtergrond Citrienfonds 2
Het Citrienfonds is in 2014 opgericht met als doel het de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst op niveau te houden en daarmee het bevorderen van een duurzame gezondheidszorg. De afgelopen jaren is dit tot uiting gekomen in een viertal programma’s: Doen of Laten? (gepaste zorg leveren aan patiënten), E-health (integrale persoonsgerichte digitale zorgomgevingen ontwerpen en implementeren), Registratie aan de Bron (eenduidig registreren door zorgverleners) en Naar Regionale Oncologienetwerken (stimuleren van samenwerking in regionale oncologienetwerken). Het Citrienfonds 2 is een opvolging van het Citrienfonds 1 en heeft als beoogde doelstelling om in 4 jaar de innovaties uit het Citrienfonds 1 landelijk te verankeren en verspreiden in de praktijk (umc’s en periferie).

Vraag Citrienfonds 2
Sanne is gevraagd om, onder leiding van een consultant van SeederDeBoer, de evaluatie uit te voeren. Binnen deze evaluatie is het de vraag of de innovaties uit het Citrienfonds 1 landelijk verankerd en verspreid zijn en of een eventueel Citrienfonds 3 wenselijk is om dit verder uit te werken.

Aanpak Hartstichting en Citrienfonds 2
Hoewel de Hartstichting en het Citrienfonds 2 twee enorm verschillende organisaties/fondsen zijn, zijn de aanpakken van deze evaluaties nagenoeg hetzelfde. Aan de hand van verschillende werkvormen en evaluatietools wordt informatie opgehaald uit het onderzoeks- en zorgveld en

en worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven in een eindevaluatie. Hiervoor is Sanne bezig met het opzetten, uitsturen en analyseren van surveys, het voorbereiden, organiseren en uitwerken van interviews en werksessies en het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen met de evaluatiecommissies.

Al met al twee uitdagende opdrachten binnen ingewikkelde organisaties, maar wel twee opdrachten om veel van te leren!


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites