opdrachten
Internationale Bank 4

Internationale Bank

Hieroo Amsterdam
Een belangrijk onderdeel van een goed werkend Client Lifecycle Management systeem voor een internationale bank in Amsterdam, is het centraliseren van de documentatie. Lieke en Rosalie onderzoeken of het automatisch migreren van bank documenten van de lokale schijven naar één centraal documentatiesysteem, mogelijk is door het gebruik van Machine Learning.
De enthousiaste, creatieve en pro-actieve werkhouding van Lieke en Rosalie zorgt ervoor dat de complexe impact assessment rond machine learning richting het gewenste resultaat gaat.
Program Manager

Vraag
Na afloop van de data-opdracht die Lieke en Rosalie samen met Ruben deden bij deze internationale bank, was er de mogelijkheid om door te rollen in een volgende opdracht: onderzoeken of Machine Learning mogelijk is bij het automatisch migreren van documenten naar een centraal documenten systeem. Een uitdaging, omdat Machine Learning nog vrij onbekend is bij deze bank.

“Toen termen als Artificial Intelligence en Machine Learning werden genoemd, werd ik gelijk enthousiast: dit is de toekomst en de mogelijkheden zijn oneindig!”– Lieke

Aanpak
Het centrale documentatiesysteem waar de bank mee wil gaan werken, wordt op dit moment al gebruikt door een andere afdeling binnen de overkoepelende organisatie. Stap één van het project was daardoor uitzoeken of het systeem zoals het nu gebruikt wordt, ook voor bank kan worden geïmplementeerd. De bank opereert internationaal en daarom hebben Lieke en Rosalie contact met mensen over de hele wereld: rekening houden met de tijdzones is even een puzzel, maar het spreken van zoveel mensen maakt de opdracht nog interessanter. Inmiddels is de (her-)inrichting van het centrale documentatiesysteem afgerond en richten Rosalie en Lieke zich op de volgende actiepunten: processen die een Machine Learning model moet doorlopen in kaart brengen zodat het model kan ‘leren’ documenten te herkennen en migreren.

“In onze opdracht is het belangrijk de technische taal van de Machine Learning analisten te vertalen naar de taal van de business: erg leerzaam om van beide kanten dingen mee te krijgen en hiervan te leren.” – Rosalie

Resultaat
Als resultaat van deze opdracht zullen Lieke en Rosalie een Proof of Concept opleveren. In dit rapport zal beschreven worden wat de eerste resultaten zijn van het Machine Learning model op een steekproef van de totale data.  Aan de hand van dit Proof of Concept kan besloten worden of het Machine Learning model toegepast zal worden op de migratie van het totaal aan documenten. 


Delen: