opdrachten
Cordaan 2

Jeugdhulpregio Foodvalley

Hieroo Utrecht
Arie werkte voor de Jeugdhulpregio FoodValley aan een nieuwe governancestructuur en -cultuur. Een goede governance is de randvoorwaarde als regiosamenwerking echt inhoudelijk het verschil te maken. In deze complexe bestuurlijke omgeving hield Arie zich bezig met de daadwerkelijke verandering van structuur en cultuur. Daarnaast hield hij zich bezig met de evaluatie van de huidige projecten en stelde hij samen met anderen een regionale focusagenda Onderwijs-Jeugdhulp op.
Arie is een kundige consultant die de context van organisaties snel doorziet. Het is met hem bovenal heel prettig samenwerken doordat hij met de juiste timing weet te doseren of te versnellen. Hij sluit betrokken en actief aan bij de vraagstukken van FoodValley
Marijke te Ronde - Programmamanager Jeugd

Achtergrond
Door de transitie per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Hierdoor zijn de gemeenten bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdhulp. De bestuurders van de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal hebben besloten de transformatie en transitie gezamenlijk ter hand te nemen. Dit heeft geleid tot het vormen van de Jeugdhulpregio FoodValley (bron: jeugdfv.nl). Nu, 5 jaar later, zijn de werkzaamheden sterk vermeerderd, maar is de organisatie niet meegegroeid.

Vraag
In de afgelopen maanden is de jeugdhulpregio FoodValley geadviseerd omtrent haar governance met bijbehorende overlegstructuur, mandaat, verantwoordelijkheid, gedrag en cultuur. Dit advies was overgenomen door de Jeugdhulpregio en kon worden geïmplementeerd. Dit vormde de start van de opdracht van Arie. Hij voerde deze implementatie uit waarbij naast aandacht voor de structuur van overlegorganen en bestuurlijke verantwoordelijkheden ook oog was voor de verandering van cultuur binnen de organisatie. Tijdens deze opdracht kwam de vraag om een tussenevaluatie op te leveren van de inhoudelijk projecten. Een derde project was om de regio te helpen aan een focusagenda voor de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulp.

Aanpak
Van de eerste offerte tot de laatste memo, en alle workshops, overleggen, strategieplannen en cultuursessies daartussen: Arie was erbij betrokken en voerde ze uit.

Resultaat
De regio is in continue verandering. Terwijl de doorontwikkeling bezig was ontstonden er weer nieuwe ontwikkelingen. Resultaat van het proces is dat er mandaat is voor een uitgebreider taakstelling vanuit de verschillende gemeenten en dat er goede reflectie is op van wie welke verantwoordelijkheden zijn.

Het project tussenevaluatie is afgerond waarna de afzonderlijke gemeenten een beslissing konden nemen over de voortgang hiervan.

Het project focusagenda loopt tot de zomer van 2021.

Learning
In het complexe veld van (verplichte) regionale samenwerking terwijl het mandaat ligt bij de afzonderlijke gemeenteraden is het lastig de juiste personen te spreken en betrokken te houden. Desondanks lukte het om het doel in ogen te houden, namelijk een effici├źnte samenwerking met als doel een gezonde jeugd in FoodValley. Door vaak uit te zoomen naar dit beeld lukte het om elke afzonderlijke taak in perspectief te zien!


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites