opdrachten
Jeugdhulpregio Foodvalley

Jeugdhulpregio Foodvalley

Hieroo Utrecht
Arie werkt voor de Jeugdhulpregio FoodValley aan een nieuwe governancestructuur en -cultuur. Een goede governance is de randvoorwaarde om als regiosamenwerking echt inhoudelijk het verschil te maken. In deze complexe bestuurlijke omgeving houdt Arie zich bezig met de daadwerkelijke verandering van structuur en cultuur.

Achtergrond
Door de transitie per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Hierdoor zijn de gemeenten bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdhulp. De bestuurders van de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal hebben besloten de transformatie en transitie gezamenlijk ter hand te nemen. Dit heeft geleid tot het vormen van de Jeugdhulpregio FoodValley. Nu, 5 jaar later, zijn de werkzaamheden sterk vermeerderd, maar is de organisatie niet meegegroeid.

Vraag
In de afgelopen maanden is de jeugdhulpregio FoodValley geadviseerd omtrent haar governance met bijbehorende overlegstructuur, mandaat, verantwoordelijkheid, gedrag en cultuur. Dit advies is overgenomen door de Jeugdhulpregio en wordt nu geĆÆmplementeerd. Dit is de start van de opdracht van Arie. Hij voert deze implementatie uit waarbij naast aandacht voor de structuur van overlegorganen en bestuurlijke verantwoordelijkheden ook oog is voor de verandering van cultuur binnen de organisatie.

Aanpak
Van de eerste offerte tot de laatste memo, en alle workshops, overleggen, strategieplannen en cultuursessies daartussen: Arie is erbij betrokken en voert ze uit. Het plan is helder: het adviesrapport is breed gedragen, maar de implementatie hiervan vraagt veel tijd en behoeft verschillende werkwijzen. Het belangrijkste is om alle stakeholders mee te krijgen in de structuur- en cultuurverandering. Dit gebeurt door steeds een stap voor te lopen in het proces, door veel te luisteren en te praten, maar vooral door het goede voorbeeld te geven in hard werken.


Delen: