opdrachten
KYC

KYC

Hieroo Utrecht
Tjerk ondersteunt het Business Management team van de internationale ‘Know Your Customer’ (KYC) afdeling van een van de grootbanken in Nederland, om zo de KYC tak van de bank verder te versterken.
Tjerk doet zijn werk accuraat, secuur en is ook in staat om inhoudelijk mee te denken. Tjerk communiceert helder, werkt resultaatgericht, is analytisch en kan ingewikkelde informatie goed verwerken. In de afgelopen maanden heb ik hem steeds verder zien groeien in zijn werk, en ik heb er alle vertrouwen in dat hij hiermee doorgaat!
Mark Theloesen - Business Management

Achtergrond
Eén van de taken van een bank is erop toezien dat haar klanten geen fraude plegen, terrorisme financieren, of sancties overtreden. Dit is een grote prioriteit voor de financiële sector in Nederland. Het is belangrijk dat een bank weet met wie zij zaken doet, om te voorkomen dat er geen criminele handelingen plaatsvinden, zoals transacties waarmee geld wordt witgewassen.
Vandaar dat KYC in het leven geroepen is om deze risico’s in kaart te brengen en actief te managen, en daarmee dus criminele activiteiten te voorkomen.

KYC houdt in dat financiële dienstverleners hun best doen om de identiteit, geschiktheid, en witwas-, terrorisme financierings- en sanctierisico’s van hun klanten in kaart brengen. Op deze manier vervult de financiële sector een poortwachtersrol voor de Nederlandse overheid en zo ook een maatschappelijke rol in de samenleving.

KYC is de afgelopen jaren een steeds actueler aspect van het bankwezen geworden. Vandaar ook dat alle banken constant bezig zijn om samen met de nationale en internationale kantoren, en onderzoeksinstanties, KYC risico’s in kaart te brengen en te beheersen.

Vraag
KYC is een groot aandachtspunt binnen de bank, en heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een volwaardig organisatieonderdeel van iedere grote bank.
Omdat het onderwerp nog steeds groeiende is moeten bepaalde bedrijfsprocessen, communicatiestructuren, werkwijzen, rapportages, en analyses in beweging, en is er naast continue ontwikkeling ook voortdurende behoefte aan structuren en stroomlijnen. Dit geldt zowel voor het hoofdkantoren in Nederland als de kantoren elders over de wereld. Tjerk is gevraagd om hierbij de bank te ondersteunen.

Aanpak
Eén van de voornaamste zaken waar Tjerk zich mee bezig houdt is het bewaken van de voortgang op de diverse KYC doelen die de bank zelf heeft gesteld in 2021. Dit vertaalt zich onder andere ook naar de analyse op MI en voorbereiding van strategische en tactische overleggen waarin de voortgang op KYC gerelateerde thema’s in de verschillende landen wordt besproken. Tevens identificeert Tjerk mogelijke risico’s, analyseert de impact en zorgt ervoor dat deze risico’s tijdig en adequaat behandeld worden. Naast deze taken ondersteunt en denkt Tjerk mee over hoe KYC zich op een duurzame manier kan ontwikkelen de komende jaren.


Delen: