opdrachten
Laurens - locatie Binnenweg

Laurens

Hieroo Rotterdam
Laura ondersteunt het facilitair bedrijf van zorginstelling Laurens bij het optimaliseren van het voedingsassortiment voor bewoners en de processen rondom bestellen. 

Achtergrond
Laurens is de zorginstelling van Rotterdam en omstreken. Dagelijks worden hier duizenden ouderen verzorgd. Dit varieert van thuiszorg, wonen met zorg, revalidatie tot palliatieve zorg. Meer dan 6.000 zorgprofessionals van Laurens maken dit mogelijk, waarbij wordt gekeken naar de wensen en de zorgvraag van de cliënt. In totaal telt Laurens 28 verschillende zorglocaties. 

Vraag
Het optimaliseren van het voedingsassortiment richt zich op de bewoners van de 28 zorglocaties. Deze locaties verschillen van elkaar op het gebied van zorg. Afhankelijk van de soort zorg (ouderenzorg, palliatieve zorg, psychogeriatrische zorg, revalidatie, somatiek) verblijven bewoners langdurig of slechts tijdelijk in een Laurens locatie. Dit heeft gevolgen voor het voedingsassortiment en het bestelproces, omdat de vraag van bewoners verschilt. 

Om te kunnen waarborgen dat Laurens breed dezelfde kwaliteit in voeding kan worden gefaciliteerd, kreeg Laura de vraag om te ondersteunen bij het project om het voedingsassortiment te optimaliseren. Dit houdt in dat er Laurens breed één assortiment is.  

Aanpak
De eerste maand stond vooral in het teken van oriënteren en veel vragen stellen. Op die manier werd de exacte vraag helder en de daarbij behorende behoeftes. Als gevolg van COVID-19 was het vanzelfsprekend niet mogelijk om dit op locaties te doen. Om te onderzoeken wat er precies wordt besteld, heeft Laura zich daarom in eerste instantie gericht op de bestellingen van het afgelopen kwartaal. Op basis van de verzamelde informatie, werd al snel duidelijk dat verschillende aspecten het bemoeilijkten om één Laurens breed assortiment samen te stellen. 

Zo zijn er twee assortimenten samengesteld. Eén voor bewoners die met een groep wonen en één voor bewoners die individueel wonen. Het verschil tussen deze assortimenten zit in de verpakkingseenheid. Het ene assortiment bestaat uit mono- en bulkverpakkingen, het andere assortiment uit familie verpakkingen.  

Om de assortimenten succesvol te implementeren, is ook het bestelproces onder de loep genomen. De accounts zijn opgeschoond en er zijn nieuwe tools aan gekoppeld om het bestelproces te vergemakkelijken.  

Daarnaast is heldere en open communicatie van belang. In samenwerking met de locaties worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de verandering in het voedingsassortiment en wanneer de implementatie zal plaatsvinden. Op dit moment zijn er 5 locaties van start en volgen er 7 andere locaties per 1 oktober. Oktober staat in het teken van laatste implementatie, evaluatie en afronding.  


Delen: