opdrachten

Door

ABP 1

Lelie Zorggroep

Hieroo Rotterdam
Gedurende vier maanden heeft Cootje een opdracht gedaan bij Lelie Zorggroep. Binnen het bestuursbureau is zij aan de slag gegaan als adviseur productontwikkeling en innovatie. Haar voornaamste taak was de ontwikkeling en documentatie van zorgpaden voor verschillende zorgproducten. Daarnaast was zij ook betrokken bij de projectenorganisatie en een vooronderzoek naar robotisering van administratieve processen.

Achtergrond
Lelie Zorggroep is een ouderenzorgorganisatie met het hoofdkantoor in Rotterdam, en biedt thuiszorg en begeleiding in gemeenten verspreid over Nederland. In Rotterdam en Krimpen aan den IJssel bieden ze daarnaast ook verpleeghuiszorg, behandeling en dagbesteding.
Het bestuursbureau, het team waar Cootje in zit, werkt vanaf het hoofdkantoor en biedt met verschillende functies ondersteuning om de zorgproducten van de juiste informatie te voorzien. Producten? In de zorg? Klopt, bij Lelie zijn de verschillende zorgonderdelen verdeeld in producten, zoals de wijkverpleging, kortdurende zorg, Korsakov, specialistische zorg, hulp bij huishouden en ga zo maar door. Elk product kent een producteigenaar, en elke producteigenaar wordt van input voorzien door een productadviseur.

Cootje heeft de afgelopen vier maanden gefungeerd in de rol Adviseur Productontwikkeling en innovatie voor het product kortdurende zorg. Onder het product kortdurende zorg vallen weer verschillende zorgdomeinen, die er allemaal op gericht zijn om ouderen die vanwege een operatie of tijdelijke verwardheid even niet thuis kunnen wonen, tijdelijk op te nemen. Tijdens hun opname wordt dan of gewerkt aan revalidatie, of aan diagnostiek om erachter te komen waardoor ze tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Doel van deze zorg is de mensen weer naar huis krijgen, of een passende vervolgplek voor ze vinden.

Vraag
Voor het product kortdurende zorg is pas sinds kort een productadviseur actief. Aan Cootje is gevraagd om zorgpaden op te stellen voor twee soorten zorg die binnen kortdurende zorg worden geleverd. Een zorgpad is een verzameling van methodes en hulpmiddelen voor een bepaalde groep patiënten. Met het zorgpad wordt helderheid gegeven over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt. Ook kunnen deze zorgpaden inzicht bieden in waar mogelijk knelpunten zitten of waar vertraging optreedt, en waar dus verbeteringen aangebracht kunnen worden.
Daarnaast werd algemene ondersteuning gevraagd bij het product kortdurende zorg, bijv.

Aanpak
Met deze vrij brede vraag is Cootje aan de slag gegaan. Allereerst heeft ze geïnventariseerd welke behandelaren allemaal betrokken zijn in een zorgpad. Deze behandelaren zijn allemaal gesproken en gevraagd naar hun inzet en behandeluren in een zorgpad. Bij deze gesprekken kwamen steeds weer aspecten van de zorgpaden naar boven waarop acties voortvloeiden, zoals het aanpassen van het multidisciplinaire overleg en de aanmelding en indicatiestelling voor een patiënt. Cootje is dus echt de organisatie ingedoken en heeft naast veel vastlegging van de zorgpaden in documentatie ook getracht verbinding te leggen naar concrete verbeteringen in de zorgverlening.

Image by rawpixel.com on Freepik

Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites