opdrachten
Maatschappelijke Diensttijd

Maatschappelijke Diensttijd

Hieroo Utrecht | Overheid
Als regiofacilitator is Janne verantwoordelijk voor het stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen allerlei partijen die zich inzetten voor Maatschappelijke Diensttijd in de regio Utrecht, Gooi en Vechtstreek. Dit zijn organisaties die MDT uitvoeren door jongeren een MDT-traject te bieden en organisaties die bijdragen aan de jongeren en de ontwikkeling van het MDT-netwerk in de regio. Dit zijn maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten, bedrijven en fondsen.
Janne weet de verschillende MDT partijen bij elkaar te brengen door de waarde en het belang van samenwerking rondom jongeren inzichtelijk te maken. Door haar open houding en sociale karakter werkt Janne laagdrempelig en is daardoor goed benaderbaar voor het netwerk en legt gemakkelijk contact met en tussen de verschillende partijen. Vanuit haar zelfbewustzijn weet Janne zich goed te positioneren in het netwerk en samen met partijen de doelstellingen en haar inzet te richten en prioriteren.
Eelke Dekens, kernteam MDT, ministerie van OCW

Achtergrond
Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. Tijdens hun maatschappelijke diensttijd kiezen jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud er zelf voor hun talenten te ontwikkelen, mensen te ontmoeten buiten hun eigen leefwereld en tegelijkertijd iets te doen voor een ander en/of de samenleving als geheel. Dit doen ze bij een MDT-project naar keuze. Zo organiseren jongeren bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buurt, geven taalles aan nieuwkomers of begeleiden eenzame ouderen als buddy.

MDT als subsidieregeling bestaat sinds 2018. Na een aantal jaar van focus op groei, is er nu behoefte aan meer afstemming en samenwerking tussen de MDT-partijen onderling; niet in de laatste plaats om het huidige aanbod optimaal te laten aansluiten op de behoefte van jongeren. Voor het stimuleren van die samenwerking is de functie van regiofacilitator in het leven geroepen. Één van de doelen van MDT – waartoe regionale samenwerking als middel dient – is om iedere jongere een passende MDT te kunnen laten doen in diens nabije omgeving.

Vraag
Consultant Janne is gevraagd om (meer) samenwerking in de MDT-regio Utrecht, Gooi en Vechtstreek te faciliteren tussen alle betrokken partijen, ten einde een toegankelijker MDT-aanbod en hogere jongerenparticipatie.

Aanpak
Een belangrijke eerst stap op het pad naar regionale samenwerking betrof het doen van een regionale analyse: hoe ziet het MDT-aanbod in de regio Utrecht, Gooi en Vechtstreek er op dit moment uit? Hoeveel jongeren worden er bereikt en in welke gemeenten bevinden zij zich? Welke thema’s worden al bediend, en welke thema’s verdienen nog extra aandacht?

Om tot een deel van de analyse te komen, is Janne op bezoek gegaan bij alle MDT-projecten in de regio; om kennis te maken en een aantal van hun activiteiten bij te wonen. De analyse dient als voedingsbodem voor de regiostrategie; een plan dat op aangeven van de MDT-projecten door Janne is opgesteld en als gezamenlijke bodem dient om de samenwerking op uit te voeren.

Ook is er regelmatig samenkomst met alle regiofacilitatoren en een deel van het kernteam, om de rol van regiofacilitator en regionale samenwerking verder in te vullen en uit te bouwen. Tijdens de begeleidingsdagen wordt nagedacht en vormgegeven aan de regiobijeenkomsten die Janne organiseert. Die bijeenkomsten zijn voor alle MDT-projecten en MDT-geïnteresseerden om tot nadere samenwerking te komen.

Resultaat

  • Een regionale analyse van het huidig en potentieel MDT-aanbod
  • Een strategie voor het aangaan van regionale samenwerking
  • Programmaanbod voor de regio van zeswekelijkse bijeenkomsten met een gezamenlijke regioagenda waarin steeds een ander thema wordt belicht en behandeld.
  • Een samenwerkingsverband dat fungeert als MDT netwerk in de regio.

Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites