opdrachten
Middin

Middin

Hieroo Rotterdam
Kelly doet onderzoek bij Middin Rijnmond waarin zij kwantitatief en kwalitatief in kaart brengt welke veranderingen Corona teweeg heeft gebracht op het gebied van werk en dagbesteding voor cliënten.

Achtergrond
Middin is een zorginstelling in Zuid-Holland. Middin biedt met circa 3.600 medewerkers ondersteuning en zorg op woonlocaties, activiteitencentra, op school of aan huis aan zo’n 5.900 mensen met een beperking. Onder deze groep vallen mensen die kwetsbaar zijn vanuit veel verschillende aandoeningen of omstandigheden: niet aangeboren hersenletsel (NAH) en verstandelijke of lichamelijke beperking.

De organisatie is verdeeld in verschillende regio’s, Kelly doet haar onderzoek voor Middin regio Rijnmond.

Vraag
Voor cliënten van Middin is werken en participeren heel belangrijk. De visie op werk van Middin is: iedereen doet mee en levert naar vermogen een bijdrage aan de maatschappij. Door Corona is de invulling van werk en dagbesteding (tijdelijk) gewijzigd. Middin wil graag zicht op de veranderingen en de manier waarop cliënten de veranderingen ervaren.

Het onderzoek heeft tot doel om op basis van het verkregen beeld vervolgstappen, aangaande de inrichting en organisatie van de dagbesteding, te bepalen in samenwerking met de zorgmanagers van Middin Rijnmond.

Aanpak
Kelly gaat eerst in gesprek met alle zorgmanagers van de woonlocaties bij Middin Rijnmond om meer te weten te komen over werk & dagbesteding bij Middin (voor en tijdens Corona).

De volgende stap is het bepalen van variabelen, verzamelen van beschikbare data, ophalen van ontbrekende gegevens en deze analyseren. Voor het meten van de ervaren kwaliteit door cliënten, gaat Kelly door middel van individuele en groepssessies in kaart brengen hoe zij werk en dagbesteding voor en tijdens corona hebben ervaren. De resultaten van beide onderdelen zullen worden gebundeld in een visueel verslag.


Delen: