opdrachten
Military Boekelo

Military Boekelo - Enschede

Hieroo Groningen
Military Boekelo - Enschede is een jaarlijks terugkerend paardensportevenement van wereldklasse in Nederland. Dit evenement combineert dressuur, springen en crosscountry in een uitdagende wedstrijd voor zowel ruiters en amazones als paarden. De Military staat echter voor een uitdaging en wil graag de eventingsport naar een hoger niveau tillen. Hieroo collega’s Lot Steemers en Sterre de Graaf vertellen meer over hun rol als projectondersteuner.

Achtergrond
De Nederlandse paardensport, of specifieker de Nederlandse eventingsport, kan een impuls gebruiken. Eventing betekent de combinatie van drie disciplines: dressuur, springen en crosscountry. In Nederland is Military Boekelo – Enschede een evenement waar de top van de sport samenkomt. Daarnaast is het een plek om relevant netwerk te ontmoeten.

Vraag
Wat was er aan de hand? Vanuit meerdere hoeken is er behoefte aan een manier dat leidt tot het naar een hoger niveau tillen van de eventingsport. Stichting C.C.I. Boekelo is hierin de kartrekker en neemt meerdere stakeholders en belanghebbenden mee om deze wens om te zetten tot een bruikbaar plan. Het idee is om een stichting op te zetten die dit doel kan verwezenlijken, maar de precieze inrichting hiervan moest nog meer vorm krijgen.

Ideeën genoeg, maar hoe pak je dit doelgericht aan? Sterre en Lot brachten de belangrijkste stakeholders en belanghebbenden samen en schreven een Plan van Aanpak voor een nog op te zetten stichting. Hoe kan de Nederlandse eventingsport naar een hoger niveau worden getild? Wat moet er gebeuren om dit plan te laten slagen? Lot en Sterre hebben met verschillende partijen gepraat om zo tot een gesatureerd beeld te komen.

Aanpak
Eerst voerden Lot en Sterre gesprekken met de opdrachtgever om zo tot een concrete vraag te komen. Omdat de eventing wereld een hele specifieke tak van sport is, en Lot en Sterre hier nieuw in waren, was het eerst van belang een deskresearch uit te voeren. Nadat zij zich hadden verdiept in de eventingsport werd het tijd om meer informatie te verkrijgen.

Dit gebeurde middels interviews met een diverse groep betrokkenen. Deze interviews leidde tot nieuwe kennis en inzichten. De tussentijdse feedback vanuit de opdrachtgever hielp om sturing te geven aan het plan. Op basis van verschillende bronnen hebben Lot en Sterre het uiteindelijke plan teruggegeven aan Stichting C.C.I. Boekelo om verdere vervolgstappen te zetten.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites