opdrachten

Door

Cordaan 2

Parnassia Groep

Hieroo Rotterdam
Als projectleider stuurde Maxime, binnen de Parnassia Groep, de werkgroep Veilig Werken aan. Daarnaast was ze tijdens het begin van de Coronacrisis vanuit een coördinerende rol betrokken bij de stuurgroep Welzijn Collega’s.

Achtergrond
Parnassia Groep is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland en bestaat uit tien zorgmerken. Ruim 13.500 professionals bieden (na)zorg aan ruim 180.000 patiënten per jaar. De professionals bij Parnassia Groep verlenen psychische- en verslavingszorg. De organisatie is landelijk verspreid met meer dan 400 locaties en drie kernregio´s; Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond.

Binnen Parnassia Groep is veiligheid een belangrijk thema. In 2018/2019 nam een zestal teams daarom deel aan een pilot Aanpak Organisatieklimaat (InDialoog) opgezet door het IZZ (ledencollectief van mensen in de zorg). Dit is een methode om oplossingsgerichte teamdialogen te voeren om daarmee een veilige en gezonde organisatie te creëren. Uit het werkbelevingsonderzoek in 2019 kwam ook naar voren dat er verbeteringsslagen te maken zijn op het gebied van veilig werken. Bovendien heeft Parnassia Groep de visie om samen grenzen te verleggen. Daarom heeft Parnassia Groep de ambitie om zowel voor het individu als met elkaar in een team te zorgen voor een veiligere werkomgeving. Vanuit deze gedachte is de werkgroep Veilig Werken ontstaan.

Vraag
In het bedrijfsplan van de Parnassia Groep staan vijf speerpunten genoemd waar het bedrijf fasegewijs aan wil werken. Dit traject valt onder speerpunt 5; een gezond, positief en uitdagend werkklimaat. Ten tijde van de coronacrisis is het mentale welzijn van de collega´s, en daarmee dus ook de veiligheid nog meer prioriteit geworden. Maxime is daarom gevraagd, naast de rol van projectleider Veilig Werken, de stuurgroep Welzijn Collega´s te ondersteunen vanuit een coördinerende rol bij het faciliteren van aanbod rondom het mentale welzijn voor hulpvragers binnen en buiten de organisatie tijdens de coronacrisis.

Deze stuurgroep focust zich op het faciliteren van een supportsysteem om (zorg)professionals, binnen en buiten de Parnassia Groep die met of voor Corona patiënten werken te ondersteunen bij hun mentale welzijn. Dit aanbod geldt ook voor (potentiële) patiënten en burgers.

Aanpak
Maxime ondersteunde bij het in kaart brengen van de scope van het traject zodat de doelstelling, de verwachtingen – in termen van investering en de opbrengst- voor teams binnen de zorgbedrijven en ook voor de werkgroep werd verduidelijkt. Door het voeren van gesprekken met managers, trainers en andere betrokkenen werd veel informatie opgehaald: behoeftes werden in kaart gebracht, trainingsmogelijkheden werden verder onderzocht en eventuele vragen werden verzameld. Deze informatie werd meegenomen in het verder verduidelijken van het aanbod. Hieruit is diverse documentatie ontstaan in de vorm van geschreven documenten en visualisaties. Naast het vastleggen en visualiseren van het aanbod in de voorbereidingsfase is verbeterpotentieel voor de implementatiefase ook visueel in kaart gebracht.

Tijdens de Coronacrisis is het mentale welzijn van hulpverleners binnen en buiten de organisatie nog meer prioriteit geworden. Daarom vervulde Maxime ook binnen de stuurgroep Welzijn Collega’s een coördinerende rol. Bij het opzetten van een supportsysteem voor deze hulpverleners zorgde ze voor structuur, het bewaken van de actie- en besluitenlijst en pakte ze diverse taken op bij het faciliteren van dit aanbod.

Resultaat
Maxime heeft ondersteunt in de voorbereidingsfase van het traject veilig werken en daarmee voor versteviging van het fundament gezorgd. Hierdoor zijn er een aantal stappen genomen in richting van de implementatiefase in 2021.

  • In kaart brengen van processen rondom het opvangproces. Hieruit is een stroomschema ontstaan en is inzichtelijk gemaakt hoe het traject een aanvulling kan zijn op het bestaande aanbod. Daarnaast is er een beschrijving van het opvangproces gemaakt.
  • Door gespreksvoering met management: vastlegging van informatie rondom behoeften en onduidelijkheden. Dit hielp het aanbod verder te verduidelijken in de vorm van een menukaart en folder.
  • Aanbevelingen (visueel) in kaart gebracht om huidige uitdagingen in het traject aan te pakken. Deze visualisatie laat het volgende zien: hoe, met wie en met welke tijdsinvestering kan veilig werken worden geïmplementeerd in 2021.

Learning Maxime
‘’Het opzetten en voorbereiden van een traject in een grote organisatie maakte de periode bij Parnassia Groep voor mij uitdagend. Al vanaf het begin kreeg ik de vrijheid en het vertrouwen om zelfstandig aan de slag te gaan. Mijn rol om als projectleider het voortouw te nemen en acties uit te zetten vond ik uitdagend, maar ik ontdekte dat ik met veel plezier een voortrekkersrol uitvoerde. Daarnaast gaf het mij veel voldoening om contacten te leggen met collega’s in diverse rollen door de hele organisatie. De grootste les die ik meeneem is om ook tijdig het proces te evalueren en je daarmee nagaat of je mensen mee hebt’’


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites