opdrachten
Parnassia Groep

Parnassia Groep

Hieroo Rotterdam
Maxime is bij Parnassia Groep werkzaam als projectleider binnen de werkgroep Veilig Werken en ondersteunt daarnaast vanuit een coördinerende rol de stuurgroep Welzijn collega´s tijdens de Coronacrisis.

Achtergrond
Parnassia Groep is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland en bestaat uit tien zorgmerken. Ruim 13.500 professionals bieden (na)zorg aan ruim 180.000 patiënten per jaar. De professionals bij Parnassia Groep verlenen psychische- en verslavingszorg. De organisatie is landelijk verspreid met meer dan 400 locaties en drie kernregio´s; Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond.

Binnen Parnassia Groep is veiligheid een belangrijk thema. In 2018/2019 nam een zestal teams daarom deel aan een pilot Aanpak Organisatieklimaat (InDialoog) opgezet door het IZZ (ledencollectief van mensen in de zorg). Dit is een methode om oplossingsgerichte teamdialogen te voeren om daarmee een veilige en gezonde organisatie te creëren. Uit het werkbelevingsonderzoek in 2019 kwam ook naar voren dat er verbeteringsslagen te maken zijn op het gebied van veilig werken. Bovendien heeft Parnassia Groep de visie om samen grenzen te verleggen. Daarom heeft Parnassia Groep de ambitie om zowel voor het individu als met elkaar in een team te zorgen voor een veiligere werkomgeving. Vanuit deze gedachte is de werkgroep Veilig Werken ontstaan.

Vraag
In het bedrijfsplan van de Parnassia Groep staan vijf speerpunten genoemd waar het bedrijf fasegewijs aan wil werken. Dit traject valt onder speerpunt 5; een gezond, positief en uitdagend werkklimaat. Ten tijde van de coronacrisis is het mentale welzijn van de collega´s, en daarmee dus ook de veiligheid nog meer prioriteit geworden. Maxime is daarom gevraagd, naast de rol van projectleider Veilig Werken, de stuurgroep Welzijn Collega´s te ondersteunen vanuit een coördinerende rol bij het faciliteren van aanbod rondom het mentale welzijn voor hulpvragers binnen en buiten de organisatie tijdens de coronacrisis.

Deze stuurgroep focust zich op het faciliteren van een supportsysteem om (zorg)professionals, binnen en buiten de Parnassia Groep die met of voor Corona patiënten werken te ondersteunen bij hun mentale welzijn. Dit aanbod geldt ook voor (potentiële) patiënten en burgers.

Aanpak
Maxime stuurt in de rol van projectleider de werkgroep Veilig Werken aan. De werkgroep Veilig Werken heeft als doel een geïntegreerd aanbod binnen de hele Parnassia Groep uit te rollen, om zo een veiliger, positiever en gezonder werkklimaat te creëren. Dit aanbod bestaat uit een viertal zaken.

Allereerst wordt er een intake gedaan en worden bestaande initiatieven op het gebied van mentale veiligheid bij de verschillende zorgbedrijven onderzocht. Daarnaast hoort het faciliteren van teamdialogen, waarbij alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek gaan om met elkaar te komen tot oplossingen die bijdragen aan gezond en veilig werken, tot het aanbod. Ook hoort het implementeren van peer support, laagdrempelige collegiale opvang, hiertoe. Tot slot zal het uitrollen van een noodnummer collega´s de mogelijkheid bieden om 24 uur per dag en 7 dagen in de week acuut psychosociale hulp te ontvangen wanneer er een aangrijpende gebeurtenis heeft plaats gevonden.

Maxime draagt zorg voor het aanbrengen van structuur, het maken van een plan- en projectplanning, het bijhouden van de actie-en besluitenlijst en het aansturen van de werkgroep. Vanuit haar interesse voor strategische- en kwaliteitsvraagstukken in de zorg zet ze zich in voor een veiliger werkklimaat voor alle collega´s binnen Parnassia Groep.

De opdracht voor het traject is afkomstig van de raad van bestuur van de Parnassia Groep en Maxime voert overleg met en legt verantwoording af met de bestuurder zorg van de raad van bestuur.


Delen: