opdrachten

Door

Pieter van Foreest 2

Pieter van Foreest

Hieroo Rotterdam
In het kader van het strategische partnership tussen Hieroo Rotterdam en Pieter van Foreest is Rogi de eerste Jonge Consultant die deze tweejarige samenwerking inluidt. Voor de komende 6 maanden is Rogi als beleidsadviseur werkzaam en rapporteert hij aan de bestuurssecretaris, Martin.

In eerste instantie richt hij zich op het maken van een organisatie brede projectenkalender, het uitbreiden van het vrijwilligers-en auditbeleid en tot slot bijstaan in het herijken van de vijfjarenstrategie van Pieter van Foreest.

Achtergrond:
Bij Pieter van Foreest kunnen ouderen terecht voor allerlei services en diensten op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt ongeveer 25 locaties, biedt thuiszorg, Hulp bij het Huishouden en een breed en flexibel scala andere services en diensten. Totaal werken er 3400 medewerkers bij Pieter van Foreest en daar komen nog eens 2400 toegewijde vrijwilligers bij! Met elkaar zorgt Pieter van Foreest ervoor dat ouderen op een prettige en zelfstandige manier hun eigen leven kunnen blijven leiden.

Vraag:
Bij een dergelijke organisatie als Pieter van Foreest lopen op jaarbasis veel programma’s en projecten. Sommige op zichzelf maar ook veel die andere locaties, divisies of afdelingen raken. In een snel veranderende wereld en onder steeds grotere druk van interne en externe factoren is het belangrijk goed inzicht te hebben in de programma’s en projecten die lopen of eraan komen. Op deze manier kan er ook makkelijker worden gekeken naar prioriteiten en impact van een programma of project op verschillende niveaus binnen de organisatie.

Om dit mogelijk te maken is Rogi o.a. gevraagd een integrale projectenkalender op te stellen en deze gaandeweg uit te bouwen tot een levendige tool die mee zal bewegen met de organisatie.

Aanpak:
Belangrijk startpunt is een goed beeld krijgen van de organisatie. Niet alleen op strategisch niveau maar juist ook breed in de organisatie: zo ontstaat een goed beeld van wat er speelt en waar mogelijke knelpunten liggen. Door met verschillende stakeholders het gesprek aan te gaan en tegelijkertijd een inventarisatie te maken van de programma’s en projecten verzamelt Rogi eerst alle relevante informatie.

Wanneer de informatie is verzameld wordt deze geplot op een tijdsplanning van één jaar en wordt een mogelijke overlap van projecten op eenzelfde moment inzichtelijk. Op deze manier kan Pieter van Foreest ook de voortgang en impact op de verschillende diensten beter volgen en hierop inspelen. Op dit moment vordert de kalender goed en kijken we in de komende weken welk gevolg we geven aan de getrokken conclusies.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites