opdrachten

Door

Parnassia Groep 2

Pieter van Foreest

Hieroo Rotterdam
Marjolein werkte als beleidsadviseur aan het verbeteren van het innovatieproces, het analyseren van het IBS proces (gedwongen opnames) en ondersteunt bij de implementatie van een nieuw woon-zorgconcept.

Achtergrond
Bij Pieter van Foreest kunnen ouderen terecht voor allerlei services en diensten op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt ongeveer 25 locaties, biedt thuiszorg, Hulp bij het Huishouden en een breed en flexibel scala andere services en diensten. In totaal werken er 3400 medewerkers bij Pieter van Foreest en daar komen nog eens 2400 toegewijde vrijwilligers bij! Met elkaar zorgen zij ervoor dat ouderen op een prettige en zelfstandige manier hun eigen leven kunnen blijven leiden. Daarnaast zet Pieter van Foreest zich als organisatie in om continu de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Vraag
Een van de manieren waarop Pieter van Foreest uiting geeft aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en/of de kwaliteit van leven is door middel van het Strategisch Programma Onderzoek en Innovatie. Marjolein is gevraagd zich binnen dat programma te richten op het proces om innovaties te implementeren.

Daarnaast deed zij voor een ander project onderzoek naar het aantal IBS (gedwongen opname) in de regio DWO/NWN (Delft-Westland-Oostland, Nieuw Waterweg-Noord), het traject daaraan voorafgaand en het proces daaromheen. Na het verzamelen en analyseren van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data werden de inzichten gebruikt om op zoek te gaan naar verbeterpunten in het proces rondom IBS.

Tenslotte ondersteunt Marjolein bij de implementatie van het woon-zorgconcept Singelhof, wat Hieroo-collega en voorganger Mark ontwikkeld heeft.

Aanpak
Marjolein is begonnen met het voeren van gesprekken met betrokkenen bij de huidige innovatie activiteiten bij Pieter van Foreest. Op basis van de inzichten hieruit vormde zij een goed beeld van mogelijkheden voor verbetering, die aansluiten bij de huidige praktijk. Daarnaast verzamelde Marjolein methodieken, processen en tools die er al zijn voor zorginnovatie om die te koppelen aan het innovatieproces van Pieter van Foreest.

Met alle inzichten en informatie ontwikkelde Marjolein een eerste structuur voor het innovatieproces bij Pieter van Foreest, die zij iteratief en in samenspraak met de medewerkers verder ontwikkelde. Hierbij ging ze op een visuele manier te werk in haar communicatie; om met afbeeldingen snel en duidelijk de boodschap over te brengen. Marjolein combineerde hierbij dus haar analytische en conceptuele vaardigheden.

Voor het IBS project heeft Marjolein zich eerst verdiept in de context door in gesprek te gaan met casemanagers en partners uit de keten. Vervolgens is ze begonnen met het verzamelen en bruikbaar maken van data uit verschillende bronnen. Daarna heeft ze 20 interviews uitgevoerd met betrokkenen bij de IBS casussen. Zowel de kwantitatieve als kwalitatieve data is geanalyseerd en gebruikt om conclusies over het proces en mogelijke verbeterpunten uit te halen.

Resultaat
Doordat Marjolein voor het innovatieproject op een iteratieve manier te werk ging en steeds tussenresultaten deelde met betrokkene bij innovatie, heeft ze uiteindelijk een resultaat opgeleverd waar de betrokkenen helemaal achterstonden. Zij heeft het innovatieproces gestructureerd en vormgegeven en daarbij ook de governance verduidelijkt, waardoor daar minder verwarring over is. De belangrijkste pijlers in het nieuwe proces zijn balans tussen zowel aanbod gestuurd als vraag gestuurd innoveren en de evaluatie meermaals evalueren op de wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid. Daarnaast zorgt de structuur voor meer houvast, vooral voorafgaand aan, tijdens en bij de afronding van de pilot fase. Hierdoor wordt tijdens de pilot vanaf begin af aan gefocust op het verzamelen van de inzichten die nodig zijn om te beslissen of er verder geïmplementeerd gaat worden.

Het IBS onderzoek heeft geleid tot meerdere inzichten over het IBS proces, zowel over hoe het proces zelf verbeterd zou kunnen worden als over veranderingen die een aantal IBS mogelijk zouden kunnen voorkomen. Deze inzichten worden gepresenteerd in een regionaal overleg van verschillende organisaties om zich met elkaar in te zetten voor een verbeterd proces en minder IBS’en.

Learning Marjolein
De innovatieopdracht was voor Marjolein een mooie manier om haar analytische en conceptuele vaardigheden te combineren en te leren over een voor haar nieuwe sector; de ouderenzorg. Over innovatieprocessen wist Marjolein al meer vanuit haar achtergrond en eerdere ervaringen. Het was dus vooral de uitdaging om dit aan te laten sluiten op de praktijk en mensen niet af te schrikken met een te complex verhaal. Tijdens haar opdracht heeft Marjolein hier een goede manier voor ontwikkeld die werd gewaardeerd door de medewerkers.

Door het IBS onderzoek kon Marjolein de lessen uit de bootcamp Data Science in de praktijk brengen! De uitspraak dat het ‘schoonmaken van data’ vooral veel werk is, wat eigenlijk niet heel zichtbaar is, kreeg voor haar een heel nieuwe betekenis nu ze dit ervaarde in de praktijk. Ze heeft ook veel geleerd over het structureren en analyseren van data in Excel op een manier dat de data leidde tot inzichten, waar de medewerkers echt wat aan hadden. Het was voor haar ook mooi om te zien hoe ze zonder achtergrond in de zorg, in korte tijd een waardevolle bijdrage kon leveren aan het verbeteren van processen in de zorg!


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites