opdrachten
Pieter van Foreest 5

Pieter van Foreest

Hieroo Rotterdam
In het kader van het strategische partnership tussen Hieroo Rotterdam en Pieter van Foreest, is Sara werkzaam als beleidsadviseur. Binnen haar opdracht focust zij zich organisatie-breed op de ontwikkeling van het Project Management Office en het opzetten en inbedden van een projectmanagementtraining. Zij rapporteert de voortgang van haar werkzaamheden aan de bestuurssecretaris, Martin de Groot.
Sara draagt als jonge consultant bij aan de prioritering van projecten en het ontwikkelen van een projecttraining. Daarbij zijn haar nuchterheid, hands on mentaliteit en analytisch vermogen een belangrijke meerwaarde voor Pieter van Foreest
Bestuurssecretaris Martin de Groot

Achtergrond

Pieter van Foreest is een ouderenzorginstelling en betreft allerlei services en diensten op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt ongeveer 25 locaties, biedt thuiszorg, Hulp bij het Huishouden en een breed en flexibel scala aan andere services en diensten. Door de vele locaties is gebleken dat het overzicht met betrekking tot projecten soms lastig is om te monitoren. Er gebeurt per instelling zoveel en vaak nog op verschillende manieren wat het soms moeilijk maakt om te weten welke projecten er nu lopen en of er dingen niet dubbel worden gedaan.

Bij Pieter van Foreest zijn er jaarlijks veel projecten, programma’s en activiteiten. Door de grootte van de organisatie beslaan sommige projecten enkel hun eigen afdeling, maar daar tegenover staan projecten die afdeling overstijgend zijn en die veel capaciteit vergen van andere afdelingen, locaties en divisies. Om het overzicht van de inzet én impact structureel op de verschillende locaties en afdelingen te bewaken is het van belang om jaarlijks inzicht te hebben in de projecten die reeds lopen of eraan komen. Wanneer er duidelijk overzicht en inzicht is gecreëerd, kan er geprioriteerd worden welke projecten moeten doorgaan en welke juist uitgesteld of gestopt moeten worden. Zo wordt overbelasting van een afdeling voorkomen. Om dit proces inzichtelijk te houden is het belangrijk dat binnen heel Pieter van Foreest de juiste en zelfde projectmatige werkwijze wordt gehanteerd.

Vraag

Sara is gevraagd om de voortgang van de projecten te bewaken en bij te houden. Zo ook de impact én inzet van andere afdelingen om de capaciteitsvragen binnen de perken te houden en overbelasting van een afdeling of divisie te voorkomen. Daarnaast is Sara gevraagd om het Project Management Office verder te ontwikkelen waarin zij onder andere samen met een externe senior consultant een projectmanagement training ontwikkelt voor de werknemers van Pieter van Foreest. Op deze manier wil de organisatie zich verder ontwikkelen en de kennis over projectmatig werken binnenshuis vergroten. Ook zal de training zorgen voor een universele aanpak van projecten waardoor het inzichtelijk houden van de projecten meer gestructureerd zal verlopen.

Aanpak

Binnen Pieter van Foreest helpt Sara als beleidsadviseur bij het opzetten van een Project Management Office. Hierbij is haar grootste aandachtspunt het opzetten van een projectmanagement training waarbij zij op een korte en structurele manier het proces van het uitvoeren van een project in kaart brengt. In samenwerking met een andere externe senior consultant werkt zij toe naar twee niveaus van een projectmanagement training die voor heel Pieter van Foreest toegankelijk is. Op deze manier wordt er gewerkt aan een universele projectaanpak binnen Pieter van Foreest. Om dit voor elkaar te krijgen verzorgt Sara samen met de externe senior consultant de klankbordgroepsessies. Hierin vormt Sara de inhoud van de meetings, geeft ze deze grafisch weer en helpt ze met faciliteren van deze sessies.

Naast het opzetten van de projectmanagementtrainingen houdt Sara zich bezig met het verder ontwikkelen van het Project Management Office. Hierin houdt ze zich bezig met de vormgeving van het PMO, de structurering van de documenten en houdt zij het overzicht over de lopende en aankomende projecten met de bijbehorende documentatie.

(Verwacht) Resultaat

Het doel is om het Project Management Office naar een verdere stap te brengen, waarbij het Project Management Office ingericht wordt door middel van bemensing, middelen en concrete afspraken. Daarnaast zal Sara de projectmanagement trainingen vormgeven, opstarten en zal zij zorgdragen dat dit ingebed wordt binnen de organisatie.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites