opdrachten

Door

Pieter van Foreest 7

Pieter van Foreest

Hieroo Rotterdam
Jonge Consultant Wouter is werkzaam als Beleidsadviseur binnen Pieter van Foreest. In de 8 maanden binnen deze grote (ouderen)zorg organisatie draagt hij zijn steentje bij in meerdere opdrachten verspreid over verschillende afdelingen zoals P&O, Kwaliteit en Informatiebeveiliging & Privacy

Achtergrond  
Bij Pieter van Foreest kunnen ouderen terecht voor allerlei services en diensten op het gebied van wonen, zorg, behandelingen welzijn in de regioDelft,Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorpen Westland. De organisatie telt ongeveer 25 locaties, biedt thuiszorg, Hulp bij het Huishouden en een breed en flexibel scala andere services en diensten. In totaal werkener 3400 medewerkers en daar komen nog 2400 vrijwilligers bij. Met elkaar zorgt Pieter van Foreest ervoor dat ouderen op een prettige en zelfstandige manier hun eigen leven kunnen leiden.

Vragen 

Er is aan Wouter gevraagd zijn tanden te zetten in een aantal kwesties binnen Pieter van Foreest. Zijn eerste grote opdracht vond plaats binnen afdeling Kwaliteit en de meest omvangrijke opdracht daarna was bij de afdeling P&O. 

In het project bij de afdeling Kwaliteit heeft Wouter een analyse uitgevoerd op de functionaliteiten binnen Pieter van Foreest gericht op kwaliteit en veiligheid en de daarbij horende applicaties. Welke applicaties worden gebruikt? Welke functionaliteiten moeten er nog bij en welke applicatie(s) is/zijn hiervoor geschikt?  Aan Wouter de taak om dit in kaart te brengen en de organisatie te voorzien van aanbevelingen met betrekking tot de inrichting van het applicatielandschap. 

Daarna bevond Wouter zich op de afdeling P&O. In de plannen voor 2023 is afgesproken dat de huidige verhouding tussen managers en medewerkers geëvalueerd zou worden en dat er gefaseerd en gericht geïnvesteerd zal worden in uitbreiding van het management. Een verkenning van de Span of Control is hierom ook punt van aandacht van P&O en Wouter is gevraagd om zijn achtergrond in HR hiervoor in te zetten en hier onderzoek naar te doen.

Aanpak  
Om tot inzichten te komen rond de huidige indeling van applicaties en om erachter te komen wat gewenst is voor Pieter van Foreest, heeft Wouter uitvoerig gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de te onderzoeken applicaties, met de applicatiebeheerders binnen Pieter van Foreest en met de afdelingen die in aanraking komen met de te gebruiken applicaties. Op deze manier kon hij achterhalen wat de applicaties precies in hun mars hebben en waar Pieter van Foreest nou precies naar zoekt in die applicaties. 

Bij de Span of Control opdracht is Wouter begonnen met het schetsen van een theoretisch kader. Wat zijn de bevindingen rond span of control in het algemeen, en in ouderenzorg specifiek? Daarnaast gaat Wouter 15-20 teammanagers, locatiemanagers en directeuren spreken om een beeld te krijgen hoe de huidige span of control wordt ervaren binnen de organisatie. Een combinatie van theorie en praktijk zou een beter beeld moeten geven van wat een passende span of control binnen verschillende gelederen van de organisatie zou zijn. 

Resultaat  
Voor de opdracht bij de afdeling Kwaliteit heeft Wouter een tiental aanbevelingen gedaan aan Pieter van Foreest wat betreft de inrichting van de functionaliteiten rondom Kwaliteit. Het betreffen aanbevelingen over welke functionaliteiten bij welke applicaties goed op hun plaats zijn, welke functionaliteiten wellicht beter elders ondergebracht zouden kunnen worden, maar ook welke functionaliteiten bijvoorbeeld beter benut kunnen worden. Met de aanbevelingen die zich focussen op hoe Pieter van Foreest dit project verder vorm kan geven vanaf hier zou de organisatie een basis moeten hebben om toe te werken naar de uiteindelijke beslissingen rondom veranderingen in het applicatie landschap 

De Span of Control is in volle gang en daarom is het resultaat nog niet bekend. 


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites