opdrachten

Door

Pieter van Foreest 9

Pieter van Foreest

Hieroo Rotterdam | Zorg, Beleidsadviseur
Milou is werkzaam geweest als beleidsadviseur bij Pieter van Foreest en rapporteerde aan de bestuurssecretaris, Maaike Seip. Binnen de organisatie ondersteunde zij allereerst bij de ontwikkeling van kennisdeling met betrekking tot het projectmatig werken. Daarnaast fungeerde ze als spin in het web bij verheldering van vraagstukken en de opvolging ervan op verschillende afdelingen.
Milou heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan een diversiteit aan opdrachten. In een complexe omgeving heeft ze veerkracht getoond. Ze komt daarnaast haar afspraken na en is sterk intrinsiek gemotiveerd. Een betrouwbare collega!
Maaike Seip
Foto door Manouk van Asten

Achtergrond 
Pieter van Foreest is een ouderenzorginstelling en biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt ongeveer 25 locaties, biedt thuiszorg, Hulp bij het Huishouden en diverse services en diensten. Er werken 3700 medewerkers bij Pieter van Foreest en de organisatie mag rekenen op de ondersteuning van zo’n 1550 vrijwilligers.

Opdracht en aanpak 

Projectmatig werken 
De afgelopen maanden heeft Milou ondersteund bij de kennisontwikkeling en -deling omtrent het projectmatig werken. Binnen de training heeft ze een begeleidende rol gehad in het verzorgen van kennisontwikkeling.

Daarnaast heeft ze Pieter van Foreest voorzien in een verdere inventarisatie met betrekking tot dit onderwerp, een universele projectaanpak.

Functionaliteiten binnen applicaties  
Milou is gevraagd om een informatiestructuur neer te zetten voor verdere evaluatie van het applicatielandschap. Enerzijds hebben hier gesprekken met functioneel beheerders plaatsgevonden over het aanbod. Anderzijds gesprekken met vertegenwoordigers en gebruikers van functionaliteiten om de wensen en eisen naar voren te krijgen. Aan het eind is er overzicht van de stand van zaken opgeleverd, met een aanvulling van aanbevelingen.

Vormgeving informatieopgaves                                                                                                     
Binnen verschillende afdelingen heeft Milou gefaciliteerd en ondersteund bij het in kaart brengen van informatievraagstukken. Enkele grotere informatievraagstukken hierbinnen waren:

  • Een faciliterende rol in de opzet van een procesvisualisatie binnen het secretariaat. Voor de vormgeving hiervan hebben er ter inventarisatie meerdere gesprekken (en brainstormsessies) met het secretariaat plaatsgevonden. Het opgeleverde product is een handboek.
  • Een bijdrage aan het jaarlijkse kwaliteitsverslag binnen de afdeling kwaliteit, veiligheid, onderzoek en innovatie. Hiervoor heeft Milou door verschillende informatiestukken samen te brengen een opzet van een document geschreven. Het kwaliteitsverslag is een overzicht van de ontwikkelingen van afgelopen jaar op het gebied van kwaliteit.
  • Een verkenningsonderzoek op het gebied van duurzame inzetbaarheid in relatie tot subsidie voorziening. Verschillende documenten hebben de basis gevormd voor een analyse. De bevindingen zijn gepresenteerd, en vervolgstappen bepaald.
  • Het schrijven van een data analyse met betrekking tot het verloop van medewerkers.

Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites