opdrachten
Pieter van Foreest

Pieter van Foreest

Hieroo Rotterdam
Als secretaris van het calamiteiten beleidsteam van Pieter van Foreest bereidt Maud de agenda's voor, werkt de notulen uit en bewaakt de voortgang van actiepunten. Het andere deel van haar tijd besteedt Maud aan meerdere taken, waaronder het tijdelijk opvangen van de functie van ondersteuner van de centrale cliëntenraad en het schrijven van beleidsstukken.
Maud verenigt een hands-on mentaliteit met abstractievermogen en denkkracht. Haar positieve instelling, rust, flexibiliteit maar ook haar resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid vormen de basis van een prettige en productieve samenwerking. Zij heeft zich op een natuurlijke wijze, in zeer korte tijd, ontwikkeld tot een gewaardeerd lid van het bestuursbureau.
Martin de Groot - Bestuurssecretaris bij Pieter van Foreest

Achtergrond
Pieter van Foreest is een organisatie gericht op ouderenzorg en biedt services en diensten aan op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Ongeveer 3400 medewerkers zijn werkzaam voor de organisatie en Pieter van Foreest wordt ondersteund door ongeveer 2400 vrijwilligers. Het Covid-19 virus vergt, net als bij andere zorginstellingen, aanpassingen in het werk en het beleid van Pieter van Foreest. Daarnaast dienen de reguliere zaken door te lopen om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Vraag
Maud is gevraagd om de bestuurssecretaris te ondersteunen in zijn taken. Zij heeft hierdoor een divers takenpakket binnen het bestuursbureau, waarbij de focus ligt op de werkzaamheden voor het calamiteiten beleidsteam en de centrale cliëntenraad.

Aanpak
In het begin van de opdracht kwam het calamiteiten beleidsteam dagelijks bijeen (digitaal) en inmiddels is dit afgeschaald naar tweemaal per week. Hierdoor is ruimte ontstaan voor andere taken. Voor zowel de centrale cliëntenraad als het calamiteiten beleidsteam stelt Maud de agenda van de overleggen op in samenspraak met de voorzitter en verwerkt de ingebrachte stukken in de agenda met het systeem Ibabs. Na elk overleg plaatst zij de notulen inclusief besluiten en acties in het systeem en laat deze in het geval van de cliëntenraad ondertekenen door de voorzitter van de centrale cliëntenraad en de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Daarnaast heeft Maud tweemaal per week contact met de bestuurssecretaris om overige openstaande zaken op te pakken. Zo heeft ze informatie verzameld en verwerkt voor in het bestuursverslag 2019, bewaakt ze de voortgang van de implementatie van een document managementsysteem en schrijft ze beleidsnotities in samenwerking met ervaren beleidsadviseurs.


Delen: