opdrachten
Medlon 1

Prinses Máxima Centrum

Hieroo Utrecht
Sebastiaan heeft voor het Prinses Máxima Centrum een visie geschreven dat gaat over de manier van werken bij het Máxima na COVID-19. In deze visie is rekening gehouden met de kracht van het centrum, namelijk de beste zorg aan kinderen en de kennisuitwisseling tussen zorg en onderzoek. Door een gebalanceerde visie is gekeken naar hoe de kracht van het centrum optimaal benut kan worden met daarbij de mogelijkheid om werkzaamheden buiten het Máxima te verrichten.
Het was erg fijn dat Sebastiaan alle stakeholders betrok in de opdracht en dat zij gehoord werden. Terwijl tegelijkertijd de vaart goed in de opdracht bleef zitten en een mooi eindresultaat is opgeleverd.
Claudia Alflen, Manager Facilitair Bedrijf

Achtergrond
In het Prinses Máxima Centrum is alle hoog complexe zorg en research van de kinderoncologie geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. Met minder nadelige effecten op latere leeftijd.

Vraag
In maart 2020 werden we in Nederland geconfronteerd met COVID-19. Het dagelijkse leven werd stilgelegd en de overheid adviseerde om vanuit huis te werken. Ook bij het Prinses Máxima Centrum is afgeschaald als gevolg van het landelijk beleid. De primaire zorg en research bleven zoveel mogelijk doorgaan, maar er is kritisch gekeken naar welke afdelingen, functies en taken zoveel mogelijk (deels) vanuit huis konden worden doorgezet. De ervaring leerde dat veel werkzaamheden, zoals vergaderingen, schrijf- en denkwerk prima op afstand gedaan konden worden met behulp van digitale middelen. Daarnaast had het centrum voor COVID-19 een tekort aan werkplekken. Door deze aanleidingen werd ons gevraagd om een door de organisatie gedragen visie/beleid te schrijven op/over werken bij het Máxima waaronder hybride werken.

Aanpak
Om in (relatief) korte tijd een gedragen visie en beleidsstuk te schrijven is er in deze opdracht voor gekozen om te werken met een stuurgroep, werkgroep en een brede klankbordgroep. Naast interviews met medewerkers van de organisatie werd de klankbordgroep ingezet om te reageren op de status van de visie. Met al deze input kon de stuurgroep goed afwegen welke visie de juiste was voor de organisatie en welke concrete vervolgstappen daarvoor genomen konden worden.

Resultaat
Het eindresultaat was een visiestuk op hybride/thuiswerken wat een breder draagvlak in de organisatie heeft gekregen. Het toepassen van de visie kan verschillen per afdeling, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. De waarde om elkaar te ontmoeten in het Máxima blijft van groot belang om de benodigde kennisuitwisseling en innovaties te stimuleren.

Learnings
Als projectleider hebben we een aantal klankbordgroepen georganiseerd waarin veel uitgangspunten over dit thema zijn opgehaald. Om een gedragen visiestuk te krijgen hebben we het thema vanuit veel perspectieven bekeken. Mijn grootste leerpunt in deze opdracht was de balans aanbrengen tussen het vervullen van de functie van projectleider en het inbrengen van mijn eigen ideeën en adviezen.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites