opdrachten

Door

Reinier de Graaf Ziekenhuis 2

Reinier de Graaf Ziekenhuis

Hieroo Rotterdam | Zorg, Projectmanagement
Sanne is projectleider binnen het programma Transitie van Zorg. Dit programma heeft als doel het vervangen, verplaatsen of voorkomen van zorg door middel van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Sanne houdt zich bezig met digitaliseringsprojecten, zoals videoconsulten, thuismonitoring en digitale voorlichting, in het ziekenhuis.

Achtergrond
Het Reinier de Graaf zet zich, als oudste ziekenhuis van Nederland, al bijna 8 eeuwen in om de beste zorg te leveren aan inwoners van Delft en omgeving. Als één van de 26 topklinische ziekenhuizen, beogen zij professionele en hoogwaardige zorg te leveren. Om deze zorg ook goed en betaalbaar te houden, wordt volop ingezet op transitie. Dit door het vervangen van zorg, door bijvoorbeeld thuismonitoring, het verplaatsen van zorg, door bijvoorbeeld videoafspraken en het voorkomen van zorg, door bijvoorbeeld digitale voorlichting. Onder thuismonitoring wordt het monitoren en begeleiden van de patiënt op afstand, door middel van een eHealth applicatie, verstaan. Dit aan de hand van het invullen van vragenlijsten over het ziektebeeld van de patiënt of het aanbieden van een chat-functie met de arts. Beoogt wordt om hiermee het aantal fysieke contactmomenten met de zorgverlener terug te brengen om zo de druk op de zorg te verminderen. Ook krijgt op deze manier de patiënt meer eigen regie over zijn ziekte. Een andere manier van het dichter bij brengen van de zorg bij de patiënt is het mogelijk maken van een videoafspraak. Hierdoor kunnen de zorgverlener en patiënt in de toekomst samen beslissen om tijdens het volgende consult te videobellen. Op deze manier hoeft de patiënt niet heen en weer naar het ziekenhuis te reizen en kan hij of zij vanuit de vertrouwde thuisomgeving vragen stellen en advies ontvangen van de zorgverlener. Als laatste kunnen digitale voorlichtingsvideo’s ingezet worden om patiënten voorafgaand aan hun onderzoek of behandeling in de thuisomgeving al voorlichting te geven. Dit kan uiteindelijk resulteren in een reductie van consultduur, maar ook zeker een beter geïnformeerde patiënt.

Aanpak
Aan Sanne de taak om leiding te geven aan een drietal projecten welke zich allen in een verschillende projectfase bevinden. Het project digitale voorlichting bevindt zich nog in de opstart fase. Sanne is voornamelijk bezig met inventariseren welke afdelingen in het ziekenhuis interesse hebben om digitale voorlichtingsvideo’s te gaan gebruiken, ter vervanging van uitleg tijdens een consult. Daarbij is het belangrijk om de te verwachte opbrengsten, voornamelijk in termen van consultduur vermindering, ik kaart te brengen. Als tweede is het project thuismonitoring al een tijd geleden opgestart. Op dit moment lopen er drie pilots thuismonitoring in het ziekenhuis, op de afdelingen IBD, longkanker en COPD. Aan Sanne de taak om deze processen en werkzaamheden te borgen op de afdelingen zelf en de pilot fase af te sluiten en eventuele nieuwe afdelingen aan te haken voor thuismonitoring. Het laatste project, namelijk videoconsulten, is al uit de pilot-fase en daar is Sanne bezig met de uitrol op alle poliklinieken in het ziekenhuis en uiteindelijk op te schalen op deze afdelingen.

Resultaat
Concreet is het voor Sanne zaak om voor het eind van haar opdracht de eerste stappen te hebben gezet in de voorbereiding voor het gebruik van digitale voorlichtingsvideo’s. Dit in de vorm van een volledige inventarisatie van benodigdheden op de afdelingen en het compleet maken van alle video’s in samenspraak met de leverancier. Daarnaast is het voor thuismonitoring de taak aan Sanne om de pilots op de afdelingen IBD, longkanker en COPD af te ronden en hier nieuwe afdelingen op aan te haken. Dit om nog meer zorg te kunnen verplaatsen naar de thuisomgeving van de patiënt. Als laatste moet het project videoconsulten afgerond zijn voor het eind van Sanne haar opdracht. Dat houdt in dat alle polikllinieken de mogelijkheid hebben om te videobellen, dat dit een stuk meer gebruikt wordt dan op dit moment en moet een eindeprojectdocument opgesteld worden.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites