opdrachten
Reinier de Graaf Ziekenhuis 1

Reinier de Graaf Ziekenhuis

Hieroo Rotterdam
Emma is projectleider binnen het programma Zorg Dichtbij. Een programma met als doel de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Haar rol is om de projecten, videoafspraken en monitoring thuis te coördineren.

Achtergrond 

Het Reinier de Graaf is het oudste ziekenhuis van Nederland en levert al bijna acht eeuwen zorg aan de inwoners van Delft en omgeving. Om goede en betaalbare zorg te blijven leveren, zet het Reinier de Graaf in op transitie. Bijvoorbeeld door het vervangen van zorg door thuismonitoring en het verplaatsen van zorg door videoafspraken. Met thuismonitoring wordt het monitoren en begeleiden van de patiënt door middel van een eHealth applicatie bedoeld. Zo ontvangt de patiënt eens in de zoveel tijd een vragenlijst over het verloop van de ziekte. Hierdoor worden symptomen snel gesignaleerd of kan de patiënt door de zorgverlener aangezet worden om in actie te komen. Uiteindelijk wordt het aantal fysieke/ telefonische contactmomenten met de zorgverlener teruggebracht en wordt de zorg dichter bij de patiënt geleverd waardoor diegene meer regie krijgt. Een ander middel om de zorg dichter bij de patiënt te brengen is een videoafspraak. De zorgverlener en patiënt kunnen in de toekomst samen beslissen om tijdens het volgende consult te bellen middels een videoverbinding. Op deze manier hoeft de patiënt niet heen en weer naar het ziekenhuis te reizen en kan hij of zij vanuit de vertrouwde thuisomgeving vragen stellen en advies ontvangen van de zorgverlener.

Vraag 

Binnen een aantal poliklinieken is al ervaring opgedaan met thuismonitoring. Andere afdelingen hebben ook interesse getoond. Het is aan Emma om de pilot voor een afdeling te leiden en de uitrol naar andere afdelingen op te starten. Voor het project videoafspraken is het technisch en functioneel inrichten van het nieuwe product in volle gang. Emma coördineert momenteel het testen van het product en zorgt dat het aan de eisen van het Reinier de Graaf voldoet. Daarnaast is het zaak om het product stap voor stap uit te rollen binnen het Reinier. Dit gaat in nauwe samenwerking met de gebruikers.  

Aanpak  

De projectplannen liggen op de plank. Dit betekent dat o.a. de doelstellingen, betrokken/ verantwoordelijkheden, risico’s en planning bekend zijn. Het is aan Emma om de regie voor de implementatie van het plan op te pakken. Dit betekent dat zij de juiste mensen bij elkaar om de tafel brengt en de sessies voorbereid en begeleid. De onderwerpen van de sessies zijn uiteenlopend, afhankelijk van de fase van het project. De acties en besluiten die uit de sessies voorkomen worden door Emma gedocumenteerd en zij stuurt erop dat de acties worden opgevolgd.  

Resultaat 

Concreet zal Emma voor het project thuismonitoring een aantal generieke producten opleveren. Deze producten kunnen bij de uitrol naar de andere afdelingen binnen het ziekenhuis ingezet worden zodat niet opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden. Denk hierbij aan een zorgpad en instructies voor de zorgverlener en de patiënt. Dit doet zij niet alleen. Emma haalt hiervoor input op bij bijvoorbeeld de leverancier, functioneel beheer en betrokken poliklinieken. Voor het project video-afspraken wordt een draaiboek voor de uitrol opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld met welke poliklinieken de uitrol start en hoe de begeleiding is vormgegeven. Emma zal vervolgens de uitrol coördineren.   


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites