opdrachten
Stichting Dorpshuis Lekkerkerk

Stichting Dorpshuis Lekkerkerk

Hieroo Rotterdam
Er heerst angst en somberheid in dorpskern Lekkerkerk, een van de kleine dorpjes aan de Lek ten oosten van Rotjeknor.  Maar, het is niet zomaar een dorpje. Omringd door dijkdorpjes waar de Christelijke gemeenschap diepgeworteld is en het grootste gezag heeft, staat Lekkerkerk van oudsher bekend als dé plek waar jong en oud hun wilde haren kunnen losgooien. Want, in Lekkerkerk gebeurt het... En dat moet zo blijven!

Achtergrond  
In 2019 werd het gehele Amicitia-complex in het centrum van Lekkerkerk, en daarmee ook hét partycentrum, opgekocht door een projectontwikkelaar. Met het doel om er nieuwe appartementen te bouwen. COVID19 deed er nog een schepje bovenop en Amicitia moest ook de deuren sluiten voor alle plaatselijke dans, bridge en koorverenigingen. Je kan je voorstellen dat de Lekkerkerkers daar niet blij mee waren… Gevoed door de alle herinneringen van nostalgische escapades en festiviteiten in Lekkerkerk en de noodzaak voor het dorp om een plek te hebben waar men kan ontmoeten en verbinden, hebben enkele buurtbewoners Stichting Dorpshuis Lekkerkerk opgericht. In een notendop, wil de stichting het pand aankopen om te laten verbouwen naar een maatschappelijke tweede huiskamer, inclusief bibliotheek en restaurant. Maaike werd gevraagd om een haalbaarheidsanalyse te maken voor de plannen voor aankoop en exploitatie van de stichting.

De ambities van de stichting zijn groot en er zijn veel verschillende sleutelpartijen bij betrokken. Het haalbaarheidsonderzoek laat de stichting uitvoeren in opdracht van de Gemeente Krimpenerwaard, als voorwaarde voor het kunnen ontvangen van meerjarige exploitatiesubsidie om hun businesscase te versterken. Maaike werd in haar opdracht ondersteund door Sesam Academie. De opdracht liep in eerste instantie tot 31 maart, want de stichting had te maken met een harde deadline voor aankoop vanuit de projectontwikkelaar op 1 april.   


Vraag   
Om de levensvatbaarheid te toetsen zorgde Maaike in haar rol voor een inventarisatie van alle benodigde documenten. Gemeente Krimpenerwaard vroeg om het inzichtelijk maken van het investeringsplan en de financieringsconstructie, het beheer en de samenwerkingen met externe partijen, het bedrijfsplan en exploitatiemodel van de stichting – én natuurlijk de bijkomstige risico’s. In de praktijk zaten hier wel allerlei ogen en haken aan. Want, hoe meer ambities, hoe meer partijen, des te complexer. De ideeën waren nog volop in ontwikkeling en moesten nog door worden vertaald naar papier met harde afspraken en cijfers. Er was dus veel werk aan de winkel.   

Daarmee stond de eerste periode in het teken van het aan elkaar knopen van ideeën en ontwikkelingen om tot één geheel te komen – waar een bijzondere mate van creativiteit bij kwam kijken – en was Maaike aan het spoorzoeken naar wat er ‘hard en concreet’ was.  Door diverse tegenslagen en obstakels veranderde het scenario meerdere keren en gingen de partners vaak weer terug naar de tekentafel om alternatieve plannen en constructies uit te werken. Alle afspraken die het project op een bepaald onderdeel weer een stap verder zou moeten brengen, leverde op een ander onderdeel weer complicaties op. De basis van het projectplan met de nodige financierings-, eigenaars-, en beheerconstructies ging daarmee een aantal keer van links naar rechts. Zo waren ze ook bij de gemeente door allerlei bureaucratische hoepels aan het springen om voortgang te boeken en draagvlak te creëren. Owja, en de penningmeester die over ‘de cijfertjes’ ging, die stapte op. En de deadline naderde…    

Gelukkig kreeg de stichting in overeenstemming met de projectontwikkelaar en de gemeente uitstel van 1,5 maand voor de oplever- en aankoopdatum, waardoor ze samen nét iets meer tijd kregen om risico’s weg te werken en de plannen meer solide te maken. Maaike was steeds vanaf de zijlijn betrokken. Samen met Sesam formuleerde zij per onderdeel welke risico’s, afhankelijkheden en punten van aandacht naar voren kwamen; net zo lang tot deze (zo goed als) weggewerkt waren. Zij destilleerde de afspraken en plannen die voortvloeide uit alle updates en ontwikkelingen en documenteerde deze overzichtelijk naar één overkoepeld document. Zo werd er structuur aangebracht in het project en vooruitgang aangejaagd. Hiervoor is het belangrijk om kritisch en oplossingsgericht te blijven denken, creatief om te gaan met tegenslagen en goed overzicht te houden van alle ontwikkelingen.   

Resultaat   
Een allesomvattend document, met twee uitgewerkte scenario’s, die functioneert als blauwdruk en aan de basis staat van de verdere uitwerking voor de stichting en de betrokken partners om het Amicitia-project naar de uitvoeringsfase te brengen.   


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites