opdrachten
TNO

TNO

Hieroo Rotterdam
Marjolein werkt als (ondersteunend) programma manager op de afdeling Corporate Real Estate & Facilities aan het opzetten van Faciliteitbeheer.

Achtergrond
De missie van TNO is het verbinden van mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO richt zich daarbij op 9 domeinen, zoals de energietransitie en circulaire economie, die aansluiten bij in Nederland en Europa relevante maatschappelijke thema’s. Om goed invulling te kunnen geven aan de missie heeft TNO een breed scala aan onderzoeksfaciliteiten. Deze faciliteiten zijn erg divers en variëren van individuele apparaten tot zelfgebouwde complexe bouwwerken.

Vraag
Om nog beter invulling te kunnen geven aan de missie dienen de inzet en ontwikkeling van bestaande en nieuwe faciliteiten te verbeteren. Hiervoor moet een inventarisatie en registratie plaatsvinden van de huidige faciliteiten en een functie, proces, systeem en governance-structuur ingericht worden om de aanpak rondom (huidige en nieuwe) onderzoeksfaciliteiten robuuster te maken. Marjolein is gevraagd om hiermee aan de slag te gaan samen met een programma manager van TNO.

Aanpak
In de eerste weken hield Marjolein zich vooral bezig met het online ontmoeten van vele betrokkenen om een goed beeld te krijgen van wat er speelt. Hierbij was het snel eigen maken van informatie erg belangrijk. Aan de hand van de verzamelde informatie worden voortdurend verschillende mogelijkheden in kaart gebracht, onderzocht en in gang gezet. Om het draagvlak voor veranderingen te laten groeien, speelt hierbij ook het begrijpelijk maken en uitdragen van de visie en toekomstscenario’s continu een rol. Marjolein houdt zich nu vooral bezig met het ontwikkelen van processen waarmee efficiënt, effectief en doelmatig faciliteitbeheer een natuurlijk onderdeel van de bedrijfsvoering wordt.


Delen: