opdrachten
Topklinisch opleidingsziekenhuis regio Rotterdam

Topklinisch opleidingsziekenhuis regio Rotterdam

Hieroo Rotterdam
Niels is betrokken bij het faciliteren en begeleiden van een strategisch- en tactisch organisatieontwikkelingstraject voor een topklinisch opleidingsziekenhuis in de stadsregio Rotterdam.
Niels is van grote toegevoegde waarde in ons team. Hij is analytisch erg sterk, heeft een hoog werktempo en oog voor detail. Dat zorgt ervoor dat Niels kwalitatief goede resultaten oplevert. Daarnaast is hij sensitief en heeft goed door wat er tussen de regels door wordt gezegd en geschreven. Niels brengt zijn inzicht en ideeën proactief in en brengt daarnaast optimisme en humor!¨
Sanne Vorstermans - van Rumpt - Managing Consultant SeederDeBoer

Achtergrond
Het topklinische opleidingsziekenhuis is ontstaan uit een fusie en is gegroeid tot een ziekenhuis met een verzorgingsgebied voor 400.000 inwoners. Een recente herinrichting van de topstructuur vraagt om een duidelijke slagvaardige koers, waarin het hoger management betrokken wordt.

Vraag
Niels maakt onderdeel uit van het team van SeederDeBoer dat gevraagd is om samen met de Raad van Bestuur en het hoger management te komen tot een zogenaamd spoorboekje voor de organisatieontwikkeling op strategisch en tactisch niveau. Het spoorboekje geeft in de tijd van 2 jaar zicht op de interventies en acties die gedaan moeten worden om het toekomstbeeld over 2 jaar te realiseren. Hiervoor is het van belang dat alle belangen en betrokkenen, waaronder ook het medisch management, meegenomen worden in het totstandkomingsproces van het spoorboekje.

Aanpak
Op basis van bestaande documentatie wordt het toekomstige organisatiemodel uitgewerkt. Het organisatiemodel op het strategisch en tactische niveau is het integrale geheel waarin verschillende aspecten zoals structuur, besturing, besluitvorming, verantwoording, leiderschap en cultuur in samenhang worden bezien. Voor het ontwikkelen van het spoorboekje worden verschillende activiteiten uitgevoerd: documentenanalyse, werksessies met de Raad van Bestuur, Directeuren Zorg & Managers Expertise & Ondersteuning en medici en individuele gesprekken. Door het proces heen wordt alle informatie verzameld en uitgewerkt ten behoeve van het spoorboekje. Het spoorboekje wordt aan het eind van het proces teruggekoppeld aan alle groepen zodat het topklinische opleidingsziekenhuis er mee aan de slag kan!

Resultaat
Voor de verschillende werksessies worden werkvormen bedacht die ingezet worden om de deelnemers het goede gesprek met elkaar te laten voeren en om inhoudelijk de belangrijkste zaken op tafel te krijgen. Het bijeenbrengen van alle betrokkenen en hun belangen zorgt voor draagvlak. Zo ontstaat er met het spoorboekje uiteindelijk een gedeeld verhaal over de werking van de organisatie, zijn de ontwikkel-gebieden en agenda voor de komende 2 jaar duidelijk en komt er helderheid over wie wat doet in het verder ontwikkelen van de organisatie.


Delen: