opdrachten

Door

Accare 3

Traumacentrum

Hieroo Rotterdam
Niels was betrokken bij projecten omtrent zorgcoördinatie en digitale gegevensuitwisseling van het stafbureau Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Achtergrond
Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland (TCZWN) is het stafbureau van het ROAZ. Het ROAZ zorgt er als regionaal netwerk voor dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg ontvangt op de juiste plaats, in zowel de dagelijkse als de opgeschaalde situatie. Deelnemers van het ROAZ zijn de bestuurders van de acute ketenpartners. Het ROAZ wordt geïnformeerd, gefaciliteerd en geadviseerd door het TCZWN. Zo zijn er een aantal adviseurs bezig met projecten rondom zorg coördinatie, zorg continuïteit en capaciteitsmanagement in de keten.

Vraag
Onder het programma zorgcoördinatie loopt een aantal projecten die zich bezig houden met toekomstbestendige acute zorg op regionaal niveau. Hieronder vallen de projecten Landelijk Platform Zorg Coördinatie (LPZ) Spoed en de digitale gegevensuitwisseling. Voor beide projecten is domein overstijgende samenwerking essentieel en is Niels gevraagd om samen met projectleiders de voortgang te bewaken.

Ten aanzien van het LPZ wil het ROAZ graag met alle ketenpartners toewerken naar een applicatie die inzicht geeft in de totale beschikbare acute zorgcapaciteit in de acute zorgketen en de openstellingsstatus van de SEH. Hiervoor worden door het ROAZ (sub)werkgroepen belegd. Voor de digitale gegevensuitwisseling wordt er opgetrokken met het landelijk programma Met Spoed Beschikbaar (MSB). MSB helpt zorgverleners in de acute zorg met de digitale uitwisseling van gegevens zodat zorgverleners beter ondersteund worden in hun werk en de patiënt zo sneller de juiste zorg ontvangt. Zo houdt Niels zich bezig met de werkgroep zorgprocessen en werkafspraken bij verschillende koploperprojecten en de daaropvolgende regionale uitrol.

Aanpak
Niels houdt zich voor beide projecten regionaal veelal bezig met werkafspraken en zorgprocessen. Zo worden er verschillende (sub)werkgroepen belegd welke door Niels en zijn collega’s worden voorbereid en gefaciliteerd. Aan deze sessies wordt deelgenomen door een verscheidenheid aan deelnemers, uiteenlopend van beleidsadviseurs, managers tot artsen, verpleegkundigen en baliemedewerkers. Op basis van input uit de regionale ketenpartners worden er prioriteiten vastgelegd en acties in gang gezet. Zo heeft Niels voor het project LPZ Spoed een data-analyse gedaan om de werkafspraken te monitoren. Ook heeft Niels de kar getrokken voor het aanhaken van ambulancepersoneel op LPZ Spoed. Bij het project digitale gegevensuitwisseling wordt er vanuit verschillende koploperprojecten een gegevensuitwisseling gerealiseerd. Niels heeft zich ingezet voor de implementatie bij de gebruikers door helder communicatiemateriaal, zoals een praatplaat, op te stellen. Een belangrijk onderdeel voor beide projecten is het in verbinding staan met de ketenpartners en de motivatie erin te houden.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites