opdrachten
Mentaal Beter 2

Traumacentrum Zuidwest-Nederland

Hieroo Rotterdam
Als projectmedewerker ondersteunt Emma vanuit het stafbureau Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) de expertisegroep acute kindergeneeskunde bij de vormgeving van een regionaal opschalingsplan voor de winterperiode.
Emma past ontzettend goed op deze opdracht. Ze is pro-actief, communicatief zeer vaardig en zorgt voor verbinding tussen de partijen. Ze is zorgvuldig op proces en inhoud en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Emma heeft een uitstekend gevoel voor verhoudingen. Ze stelt op deze uitdagende opdracht waar veel belangen spelen uitstekende interventies voor die we als team samen kunnen ondernemen om iedereen aan boord te houden.
Nienke Huijbregts - Manager Traumacentrum Zuidwest-Nederland

Achtergrond
Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland (TCZWN) is als regionaal netwerk actief op verschillende onderdelen binnen de acute zorgketen. Zo kennen zij bijvoorbeeld een functie als stafbureau van het ROAZ, waarin zij de taak hebben om het ROAZ te informeren, signaleren, faciliteren en adviseren. Deelnemers van het ROAZ zijn de bestuurders van de acute ketenpartners.

Binnen het stafbureau zijn een aantal adviseurs verantwoordelijk voor projecten bijvoorbeeld rondom zorgcoördinatie, zorg continuïteit en capaciteitsmanagement in de keten. De organisatie en inhoud hiervan wordt onder andere afgestemd binnen thema-inhoudelijke groepen, de zogeheten expertisegroepen. Deze bestaan uit een aantal vaste deelnemers en worden ondersteund door de adviseurs.

Vraag
De expertisegroep acute kindergeneeskunde, bestaande uit kinderartsen uit de regio ZWN, komen jaarlijks vier keer bij elkaar. Het doel is om kennis/ervaringen uit te wisselen en mogelijke knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren.

Door de vele luchtweginfecties en jaarlijkse RS-ziektegolf is het winterseizoen een bijzondere omstandigheid. In 2020 is daarenboven extra personeelsuitval door Covid-19 te verwachten. Vandaar dat de expertisegroep kindergeneeskunde nu wekelijks (digitaal) bij elkaar komt in een plenaire sessie om afspraken over gezamenlijk operationeel optreden te maken. Emma is gevraagd om samen met een senior adviseur de expertisegroep hierbij te ondersteunen.

Op dit moment worden verschillende maatregelen, gericht op structurele en tijdelijke versterking, verkend. Het verkennen van opties om laagdrempelig overleg (bijvoorbeeld door meekijkconsulten) tussen de eerstelijnszorg en kinderartsen te intensiveren, is hier een voorbeeld van. Daarnaast worden noodscenario’s specifiek voor de kindergeneeskunde opgesteld om gedurende de piekperioden extra personeelscapaciteit vrij te spelen en elkaar regionaal te helpen.

Aanpak
De dagen van Emma bestaan onder andere uit overleggen voorbereiden, vergaderingen bijwonen en ondersteuning bieden bij het schrijven van de opschalingsplannen.

Een belangrijk onderdeel van dit plan is bijvoorbeeld een inzicht in het aantal beschikbare bedden in de regio. De afdelingen kindergeneeskunde delen vier keer per dag de actuele status met de regionale beddencoördinatoren. Een sessie om deze uitvraag waar mogelijk te versterken wordt door het stafbureau ondersteund. Voor de plenaire sessies met de expertisegroep stelt Emma in samenspraak met de voorzitter de agenda op en maakt de wekelijkse voortgang in een PowerPoint inzichtelijk. Daarnaast heeft zij een communicatie platform opgezet voor de expertisegroep waar na elk overleg de notulen inclusief besluiten en acties in worden verwerkt.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites