opdrachten
Veiligheidsregio Fryslân 3

Veiligheidsregio Fryslân

Hieroo Groningen
Als beleidsmedewerker van de Veiligheidsregio Fryslân ben ik onderdeel van de afdeling crisisbeheersing en werk ik binnen het projectteam Vluchtelingen. Ik ben daarbij betrokken bij het vluchtelingen vraagstuk voor zowel de Oekraïne vluchtelingen als de Crisisnoodopvang locaties (CNO's) waaronder ook de reguliere vluchtelingenstroom.

Achtergrond 

Op dit moment werk ik aan mijn opdracht bij de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Veiligheidsregio Fryslân werkt aan de veiligheid en de gezondheid van de inwoners in de provincie. Bij een ramp of crisis staat de Veiligheidsregio klaar voor de inwoners. Onderdeel van de Veiligheidsregio zijn bijvoorbeeld de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de brandweer. De Veiligheidsregio werkt daarnaast ook veel samen met de verschillende gemeenten. Een crisis bij de VRF is bijvoorbeeld onderverdeeld in: ‘voor een crisis’, ‘tijdens een crisis’ en ‘na een crisis’.

Vraag

Nederland heeft te maken met een dubbel vluchtelingen vraagstuk. Ten eerste zijn er Oekraïense Ontheemden die als gevolg van de oorlog in Oekraïne gevlucht zijn en in Nederland een veilig onderkomen zoeken. Ten tweede is de druk op de reguliere asielketen zo groot dat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) geen onderdak meer kon bieden. In Ter Apel sliepen daardoor mensen buiten. Hiervoor zijn de CNO’s opgezet en daardoor ons projectteam.

Aanpak

Om voldoende opvang voor asielzoekers te realiseren moesten er in korte tijd CNO locaties opgericht worden. Hierbij komen ook een aantal beleidskwesties kijken. Mijn taak was het schrijven van verschillende beleidsstukken voor de CNO locaties. Een voorbeeld hiervan is: het schrijven van een veiligheidsplan voor de Crisisnoodopvang locaties. In een veiligheidsplan worden verschillende dingen beschreven, bijvoorbeeld hoe de hygiëne en brandveiligheid op locatie geregeld is. Om goed beleid te kunnen schrijven is het daarom belangrijk om te schakelen met verschillende professionals met hun eigen expertises.

Het is daarbij ook belangrijk om aanwezig te zijn op de locaties, zodat je ook een ‘gevoel’ krijgt bij de locaties en dat je collega’s je weten te vinden als er iets aangepast dient te worden in het beleid. Zo ben ik bijvoorbeeld langs geweest op de CNO locaties in Drachten, Gerkesklooster en op de boot in Arnhem (zusje van de boot in Harlingen).

Ook bracht ik met collega’s een bezoek aan de Quaraintaine Isolatie Faciliteit (QIF) in Laag-Zuthem om te leren van de mensen daar. Door samenwerkingen, informatie-uitwisseling en inspiratie kan je verder komen met het oplossen van vraagstukken. Hij vertelde ons hoe hij goed voorbereid is op het opvangen van zieke vluchtelingen en mogelijke uitbraken van infectieziektes. Hij vertelde ons bijvoorbeeld op welke manier hij zijn inkooplijst en voorraad goed heeft georganiseerd, op welke manier de veiligheid en gezondheid geborgd is op deze locatie en daarbij voelde je zijn passie en gastvrijheid richting de vluchtelingen en dat werkt aanstekelijk! Zo heeft dit bezoek inspiratie gebracht voor samenwerking en beleid.

Daarnaast werk ik op het kantoor in Leeuwarden met de (beleids-)collega’s van de VRF en andere kolommen en meestal werk ik één of twee dagen op ons kantoor in Groningen met mijn Hieroo collega’s. Ook is er de mogelijkheid om af en toe thuis te werken.

De afwisseling tussen de locaties, de gesprekken met verschillende mensen en verschillende vraagstukken geeft mij energie. Ook vind ik het uitdagend om te werken voor een crisisorganisatie. Veel collega’s zijn flexibel en kunnen goed informatie verzamelen. Dat maakt zowel het team als het werk erg dynamisch.

Resultaat

  • Veiligheidsplannen en beleidsstukken. Er zijn verschillende beleidsstukken opgesteld. Deze zijn gekoppeld op basis van bestuur, praktijk en onderzoek. Dit is samengebracht tot één geheel en werkt dynamisch. Wanneer er in de praktijk verbeterpunten zijn, wordt dit weer aangepast in de nieuwe beleidsstukken en andersom vanuit de politiek naar praktijk.
  • Connecties en samenwerkingen. Er is connectie gelegd met interne professionals met hun eigen expertise en externe professionals zoals projectleiders uit de verschillende gemeenten. Zo krijgt de Veiligheidsregio vanuit verschillende invalshoeken een duidelijk beeld en werkt de VRF als verbindende schakel tussen praktijk, bestuur, gemeente, provincie en politiek.
  • Positieve energie. Omdat het gaat om een crisismanagement opdracht en er veel werk wordt verzet met het doel opvang en een veilige leefomgeving creëren voor de vluchtelingen geeft dit uiteindelijk, na veel samenwerking echt voldoening. Je doet het toch met zijn allen en als je klaar bent met een opdracht en alles draait goed dan geeft dat een gezamenlijk gevoel van kracht.

Learnings van Vera

  • In een crisis situatie komt het wel eens voor dat de werkwijze of protocollen niet geheel van tevoren bekend zijn. Daarom is het belangrijk op basis van de juiste informatie actie te ondernemen en goed te communiceren tussen de verschillende betrokkenen. Denken in oplossingen en samenwerken brengt je in deze organisatie dan echt verder.
  • Het is belangrijk tussendoor op te laden. Dit kan je doen door met collega’s een stukje te gaan wandelen of door goed te communiceren over de verwachte termijn wanneer je iets aan kan leveren. Verwachtingen managen en daarover communiceren is belangrijk. Besteed aandacht aan het stellen van prioriteiten en overleg daarover. Feedback vragen kan helpen met het vinden van nieuwe mogelijkheden/
  • Vaak kom je er als je een vraag stelt achter dat je niet de enige bent die de vraag heeft en is het juist goed dat iemand hem stelt. Ook als een bepaalde opdracht niet duidelijk is, is het van belang om goed door te vragen, zodat ‘de vraag’ achter de vraag ook duidelijk wordt.

Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites