opdrachten

Door

Veiligheidstrainingcentrum Schiphol 1

Veiligheidstrainingcentrum Schiphol

Hieroo Amsterdam
Catharina, Fabian, Janne, Mark en Wouter schrijven een plan van aanpak voor de professionalisering van het Veiligheidstrainingcentrum (VTC) om de veiligheid op Schiphol te vergroten en de interne organisatie te versterken.
Het eerste concept was direct al een mooi praatstuk binnen Schiphol. Het bracht goede en kritische discussies in deze doorontwikkeling van VTC op gang! Erg benieuwd wat het definitieve stuk met zich mee brengt.
Maud van Boven, Manager Vakbekwaamheid & VTC bij Fire Brigade, Crisis & Safety Training

Achtergrond
Veiligheid is de grootste prioriteit van de Schiphol organisatie. Om deze veiligheid te kunnen waarboren moeten medewerkers bepaalde veiligheidstrainingen volgenHet VTC geeft jaarlijks trainingen aan zo’n 12.000 cursisten die aan Airside werken. Airside is het deel van Schiphol rondom de start- en landingsbanen. Zodra je door de security gaat kom je op Airside. Medewerkers moeten, afhankelijk van hun functie, specifieke vakbekwaamheidstrainingen volgen zodat zij hun taak op Airside veilig kunnen uitvoeren. Het VTC verzorgt deze trainingen. Daarnaast verzorgt het VTC ook trainingen rondom crisisbeheersing, vakbekwaamheid repressieve dienst (brandweer) en bedrijfshulpverlening. De taken en verantwoordelijkheden rondom de ontwikkeling van beleid voor en methodiek van de Airside-trainingen vallen onder de afdelingen Health, Safety & Environment (HSE)CCRHR Learning & Development (L&D) en VTC-instructeurs zelf.  

De coronacrisis gaf aanleiding voor Project Reset, waarmee Schiphol werd uitgedaagd de organisatie aan te passen en te verbeteren met als doel om efficiënter te werken, samenwerking te vereenvoudigen en frustraties te verminderen. Daarnaast gaat over twee maanden een nieuw Learning Management System (LMS) live. Dit LMS wordt integraal in de Schiphol organisatie geïmplementeerd, vervangt verschillende losse systemen en zorgt ervoor dat er een centraal punt is waar medewerkers hun huidige opleidingsstatus en persoonlijke ontwikkeling  kunnen volgen en waarin externe cursisten zich kunnen inschrijven voor trainingen. 

Vraag
De verschillende verantwoordelijkheden in de voorbereiding en verzorging van trainingen zorgen voor onduidelijke processen en onderlinge wrijving waardoor de potentie van het VTC niet volledig wordt benut. Binnen de VTC organisatie is er daarom behoefte om de trainingen professioneler te organiseren en het VTC daarmee een centrale plek binnen Schiphol te geven als opleidingscentrum.  Aan Hieroo de taak om de verantwoordelijkheden rondom de ontwikkeling en verzorging van trainingen samen met de betrokken afdelingen te verduidelijken. 

Aanpak
Om een goed beeld te krijgen van de organisatie zijn er in de eerste week veel gesprekken gevoerd met de verschillende betrokkenen. Hierbij is ingegaan op hun functie, afdeling en hun toekomstbeeld van het VTC. Aan de hand van de opgehaalde informatie hebben we de probleemstelling opnieuw formuleerd. De focus is daarbij komen te liggen op het verduidelijken van de verantwoordelijkheden en de communicatie en samenwerking tussen het VTC zelf, de beleidsmakers, en de Learning & Development afdeling binnen HR.   

Resultaat
Tegen de achtergrond van de nieuwe probleemstelling hebben we een plan van aanpak gemaakt. In dit plan van aanpak is er aandacht voor een overkoepelende strategische visie, een strategie op afdelingsniveau, verschillende tactieken die daaruit volgen en tot slot operationele keuzes. Het idee is dat emet de afdelingen gezamenlijk wordt gewerkt aan een stip op de horizon en dat de uitwerking en implementatie ervan leidt tot een sterkere organisatie op alle niveaus. 


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites