opdrachten
Vestia

Vestia

Hieroo Rotterdam
Op de afdeling Business Intelligence van Vestia is Tessa voor het proces van Reparatie en Onderhoud aan de slag gegaan met het creëren van een uniforme en complete weergave van rapportages.
Ik heb Tessa van Hieroo een beetje in het diepe gegooid om zelfstandig binnen een andere unit van het bedrijf werkzaamheden te structureren. Tessa wist dat ze zonder veel houvast aan het werk zou gaan. Ze laat zien dat ze uitstekend in staat is om de juiste afwegingen te maken en haar hoofd boven water te houden. Ze pakt enthousiast en vol energie de uitdaging aan.
Jeroen Halkes, Manager PI & ICT

Achtergrond
Vestia is een grote Nederlandse woningcorporatie, met circa 750 medewerkers en ruim 67.000 woningen en bedrijfsruimten. Als grootstedelijke corporatie verhuurt, verkoopt en beheert Vestia vastgoed in heel Nederland, maar vooral in de regio’s Rijnmond en Haaglanden. Hierbij staat de missie centraal: Tevreden huurders in een eerlijke stad, nu en in de toekomst.

Vraag 
Veel van de werkzaamheden binnen Vestia zijn vastgelegd in processen met daarbij geformuleerde Key Performance Indicators (KPI’s). Om gericht te kunnen sturen zijn er verschillende rapportages die onderdelen van het proces en de KPI’s inzichtelijk maken. Het doel is om een uniforme en complete weergave van rapportages te creëren. Aan Tessa de taak om hier een begin mee te maken bij het proces van Reparatie Onderhoud.

Aanpak
Tessa maakt allereerst inzichtelijk welke rapportages er momenteel zijn en zorgt ervoor dat deze up-to-date blijven. Vervolgens kijkt zij naar welke vragen nog meer spelen bij Reparatie Onderhoud. Geven de huidige rapportages het juiste inzicht om gericht te kunnen sturen en zijn de rapportages begrijpelijk voor de gebruikers ervan? Hoe verschilt de huidige situatie van de gewenste situatie en hoe komen we daar? Dit zijn allemaal vragen die van belang zijn bij deze opdracht. Tessa helpt niet alleen bij het in kaart brengen van de huidige situatie maar ook bij het optimaliseren hiervan. Een uitdagende opdracht waarbij veel flexibiliteit nodig is.


Delen: