opdrachten

Door

Middin 1

WGV Zorg en Welzijn

Hieroo Twente
Maarten is aan de slag als adviseur Leren & Behoud bij werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. In deze rol is hij onder andere bezig met thema's als duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.
Maarten is in staat om daadwerkelijk buiten kaders te denken en hierbij nieuwe verbindingen te maken. Een echte netwerker die vanuit procesgericht denken op zoek is naar nieuwe manieren van samenwerken. Maarten heeft oog voor talent en weet zichzelf zowel op juiste wijze in te zetten als ter discussie te stellen.
Jos Otter, regiocoördinator Stedendriehoek

Achtergrond 
De post corona effecten en de extra instroom vanuit de Mobiliteitsteams gaat iets extra’s vragen van de HR-functie binnen de zorgsector. Uit het rapport Doekle Terpstra komt al naar voren dat de HR-functie versterking nodig heeft om de toekomstige ontwikkelen goed aan te kunnen en te zorgen dat het Behoud van talent in de instellingen beter vorm krijgt. De WGV Zorg en Welzijn gaat d.m.v. het opzetten van HR-netwerken in de 4 regio’s, de HR-adviseurs en HR-managers coachen en ondersteunen. Aan Maarten is gevraagd extra ondersteuning te verlenen in het verder vormgeven en inrichten van de HR-netwerkstructuur in de regio’s t.b.v. het versterken van de HR-professional in de instellingen (vraaggericht HR-beleid).

WGV Zorg en Welzijn is het kenniscentrum, de verbinder en bruggenbouwer op het gebied van regionale arbeidsmarktvraagstukken voor de sector Zorg en Welzijn in Oost-Nederland. De vereniging zet zich in voor het bevorderen van goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van professionals. Dit alles om goede behandeling en begeleiding, nu en in de toekomst, te kunnen blijven borgen. Dit doet de WGV Zorg en Welzijn door regionaal de krachten te bundelen met brancheorganisaties, overheid, opleidings- en onderzoeksinstellingen. Met als doel om synergie te bevorderen en te bouwen aan de arbeidsmarkt van morgen.

Vraag

De WGV Zorg en Welzijn heeft Maarten gevraagd om als Adviseur Leren & Behoud aan de slag te gaan op de volgende onderwerpen:

  • Verbinding en samenhang t.b.v. de netwerkgedachte in de regio’s zowel intern tussen de WGV teams, zoals Onderwijs, Duurzame Inzetbaarheid en Mobiliteit (behoud), als extern tussen de vier regio’s onderling;
  • Verbinding en samenhang tussen het team Behoud (loopbaanadviseurs) en het team van Regiocoördinatoren bij de inrichting van een regionale en/of bovenregionale HR-netwerkstructuur en de organisatie van kennissessies op verbindende onderwerpen en thema’s (duurzame inzetbaarheid, leven lang leren & ontwikkelen, arbeidsmarktvraagstukken);
  • Verbinding en samenhang tussen team Behoud, team Onderwijs en de Regiocoördinatoren t.b.v. uitwerken ideeën, kennis delen en vermeerderen ten aanzien van goede praktijkervaringen en initiatieven binnen de verschillende regio’s;
  • Verbinding en samenhang t.a.v. het integreren van het thema Duurzame Inzetbaarheid in team Behoud.

Aanpak 
Bij de start van de opdracht was het voor Maarten eerst zaak om te vertragen alvorens te versnellen. De aard van een organisatie als de WGV Zorg en Welzijn, maakt dat je graag snel vooruit wil en zo snel mogelijk wilt instappen op een rijdende trein. Maarten heeft de eerste twee weken de tijd genomen om de organisatie te leren kennen, d.m.v. het voeren van kennismakinggesprekken, het lezen van beleidsdocumenten, het lezen van literatuur en het meelopen met collega’s. Na deze twee weken heeft Maarten een start gemaakt met het formuleren van een projectplan. Het projectplan helpt om een fasering en structuur aan te brengen in de opdracht. Denk hierbij aan het onderscheid tussen de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en afrondingsfase. Dit geeft houvast in een fluïde organisatie als de WGV Zorg en Welzijn. Een netwerkorganisatie waar veel initiatieven en verbindingen vaak organisch en op energie ontstaan.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites