opdrachten

Door

Het Begint met Taal

Het Begint met Taal

Hieroo Twente
Een team van Jonge Consultants van Hieroo Utrecht en Hieroo Twente zijn in de zomer aan de slag gegaan met een opdracht voor Het Begint met Taal. Het Begint met Taal wil dat alle nieuwkomers kunnen meedoen in de samenleving en hun talenten kunnen benutten. In het Kletsmaatjesprogramma worden vrijwilligers aan nieuwkomers gekoppeld, zodat nieuwkomers met hun kletsmaatje de Nederlandse taal op een laagdrempelige manier kunnen oefenen en zo meer zekerheid krijgen in het spreken ervan. Het doel van de opdracht voor Hieroo was het duurzaam binden van bedrijven aan Kletsmaatjes.
De Jonge Consultants van Hieroo Utrecht brengen een ander soort enthousiasme met zich mee dan we hiervoor gezien hadden. De communicatie was goed, er werd gedaan wat er van tevoren beloofd werd en er werd écht gepoogd om de organisatie te begrijpen vanuit de insteek om ons verder te helpen. Het eindresultaat is dan ook professioneel en bevat concrete acties en aanbevelingen waarmee we nu direct aan de slag kunnen.
Sylvia de Groot Heupner, directeur Het Begint met Taal en oprichter van Kletsmaatjes

Achtergrond
Het Kletsmaatjestraject is onderdeel van Het Begint met Taal en wordt gefinancierd door fondsen en donaties. Het Begint met Taal wenst echter dat Kletsmaatjes een op zichzelf staand programma wordt, waarbij ze niet meer volledig afhankelijk zijn van deze fondsen. Om dit te kunnen realiseren, rees de vraag hoe Kletsmaatjes organisaties duurzaam aan zich kan binden. Steeds meer organisaties doen namelijk aan werknemersvrijwilligerswerk, waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om onder werktijd vrijwilligerswerk te doen. Door een partnerschap aan te gaan met deze organisaties, krijgt Kletsmaatjes financiële steun én werven ze meer vrijwilligers.

Vraag
Hieroo werd gevraagd om Het Begint met Taal te adviseren over een effectieve strategie om werkgevers te binden aan het Kletsmaatjestraject. De opdracht was om (1) twee proposities uit te werken voor het strategisch binden van bedrijven voor financiën en vrijwilligerswerving, (2) criteria te ontwikkelen voor potentiële partners en (3) een long- en shortlist te ontwikkelen van organisaties die voor Het Begint met Taal interessant zijn om te benaderen.

Aanpak
Het proces bestond uit vier fasen. De eerste fase ging over beeldvorming. Dit begon met een kick-off waar Hieroo het team van Het Begint met Taal heeft leren kennen en de opdrachtbeschrijving meer vorm heeft gekregen. De tweede fase bestond uit onderzoek, waarin de Jonge Consultants deskresearch uitvoerden en zo’n tiental interviews afnamen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het vraagstuk en de organisatie. Tijdens de analysefase zijn er meerdere brainstormsessies gehouden. De uitkomsten hiervan zorgden voor concretisering van de inhoud van het vraagstuk en gaven zo richting aan het advies. In de laatste fase is alle inhoud uitgewerkt en samengevoegd in de zorgvuldig ontworpen eindproducten.

Resultaat
Die eindproducten van deze opdracht bestaan uit meerdere uitgewerkte proposities, een acquisitiechecklist, een long- en shortlist van te benaderen bedrijven en een adviesrapport. Er is één wervingspropositie en twee financieringsproposities opgeleverd. Eén daarvan bestaat uit elementen welke nu al in het Kletsmaatjestraject worden aangeboden en Kletsmaatjes dus direct kan inzetten. De tweede financieringspropositie is opgezet met verschillende aspecten die Het Begint met Taal nog verder zal moeten uitwerken, maar waarvan de toegevoegde elementen veel meerwaarde hadden voor organisaties, bleek uit het uitgevoerde onderzoek.

Naast de proposities is er een acquisitiechecklist in de vorm van een beslisboom opgezet, waarmee Het Begint met Taal kan kijken óf en waarom ze een organisatie moeten benaderen voor een partnerschap omtrent Kletsmaatjes. Ook is er een long- en shortlist aangeleverd met organisaties die volgens deze beslisboom interessant zijn om voor het Kletsmaatjestraject te benaderen.

Tot slot is er een adviesrapport aangeleverd met onderbouwing van de eerdergenoemde producten, aanvullend onderzoek en overige adviezen.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites