Community Challenge Amsterdam

Met onze Community Challenge (C²-Lab) werken wij aan een betere stad van morgen. Jaarlijks selecteren wij een Amsterdams sociaal maatschappelijk probleem en zoeken alle Hieroo Jonge Consultants samen naar een concrete oplossingen of inzichten. Dit jaar staat het Amsterdamse C2-lab in het teken van Jeugdzorg 18- 18+.

Jeugdzorg 18-/18+ is een erg groot maatschappelijk probleem. Om een concrete bijdrage te kunnen leveren aan dit probleem hebben wij ervoor gekozen om ons te richten op een specifieke doelgroep: jonge vrouwen met economische en sociale problemen die de leeftijd van 18 jaar bereiken en daarmee voor de wet volwassen zijn. Jonge vrouwen rond deze leeftijd krijgen weinig maatschappelijke aandacht, terwijl zij veel problemen kennen (eenzaamheid, depressies, eetstoornissen, etc.). Daarnaast sluiten we met deze doelgroep aan op de focus van de Gemeente Amsterdam voor het komende jaar.

Vanaf 18 jaar houdt de Jeugdwet op met faciliteren van zorg en vallen jongeren in een gat. Hoe vinden jongeren hun plek in de maatschappij als een goede thuisbasis ontbreekt en men te maken krijgt met uitdagingen, die het wonen in een grote stad als Amsterdam met zich meebrengen?

Onze aanpak
Afgelopen zomer trapten we ons C2-lab af met een training van Marian Goodman van de Presencing Institute. Hier kregen we concrete handvatten voor het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Voor de komende periode betekent dit dat we in gesprek gaan met jongeren die in deze situatie terecht kunnen of zijn (ge)komen. Wij werken hierbij vanuit hun waarden: Wie ben je? Wat wil je? Wat kun je? Door de ‘journey’ inzichtelijk te maken willen wij de kern van het probleem blootleggen. In de fasen hierna organiseren we sessies voor alle betrokkenen, waar het ontwerpen van toekomstscenario’s centraal staat. Ons uiteindelijke doel: vernieuwende inzichten delen met de stad die de sprong naar zelfredzaamheid iets te verkleinen. 

Het Presencing Institute ondersteunt ons in het innovatieproces aan de hand van Theory U en maakt het mogelijk dat we kennis en ervaring kunnen delen met innovatieteams over de hele wereld. Hieroo is geselecteerd als 1 van de 100 initiatieven voor het effectief realiseren van maatschappelijke innovaties. Het Presencing Institute is verbonden aan Massachusetts Institute of Technology (MIT) en brengt Theory U – Leading from the future as it emerges in de praktijk.

Alles op een rijtje

  • Vernieuwde inzichten rondom maatschappelijke vraagstukken
  • Niet praten over, maar in gesprek met betrokkenen
  • We ontwerpen met de stakeholders een prototype die we delen met de stad
  • Tijdens het proces maken we gebruik van Theory U en de kennis van de Presencing Institute
  • Ieder Hieroo Jonge Consultant werkt tien dagen per jaar in het C²-Lab mee aan maatschappelijke innovaties

Wat maakt ons uniek?

Hieroo werkt vandaag aan een betere stad van morgen. We verbeteren organisaties. We bouwen aan een netwerk van talent. We delen kennis en ervaring en we helpen de maatschappij. En bij dit alles werken we vanuit het principelokaal voor lokaal‘.

Hieroo bouwt aan een community van lokaal talent in de Talent Circle. Het netwerk is bedoeld voor starters op de arbeidsmarkt die werken bij Amsterdamse organisaties. Zo weten we elkaar te vinden en onze collectieve kracht te versterken.

Meer weten? Bezoek onze andere Hieroo Locaties!