Community Challenge Amsterdam

Met onze Community Challenge werken wij aan een betere stad van morgen. Jaarlijks selecteren wij een Amsterdams sociaal maatschappelijk probleem en zoeken alle Hieroo Jonge Consultants samen naar concrete oplossingen of inzichten.

Community Challenge 2022 – 2023  

Economisch dak- en thuisloosheid 

Amsterdam wordt de afgelopen jaren gekenmerkt door toenemende individualisering en sociale ongelijkheid: de kloof tussen kansrijke en kansarme Amsterdammers wordt steeds groter. Er is verrijking én verarming in de stad, waardoor sociale scheidslijnen scherper worden en de ongelijkheid toeneemt. Iedere ochtend, bij de ingang van ons kantoor, worden wij geconfronteerd met de realiteit van deze ongelijkheid: voor de ingang vertoeven vaak dakloze mensen die nauwelijks kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Dit steekt scherp af tegen de rest van de mensen, waaronder wij, die zich het kantoorpand in haasten om te bouwen aan hun carrière nadat ze een voedzame lunch hebben gehaald bij de supermarkt ernaast.  

Zelf zijn we onderdeel van de stad waar we wonen en werken. We willen verandering teweegbrengen op lokaal niveau.  Onze missie is gefocust op Amsterdam waar we in wonen en leven. Tijdens de Community Challenge gaan we, in samenwerking met lokale partners, aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk. Dit jaar hebben we het thema ‘(economische) dak- en thuisloosheid in Amsterdam’ gekozen. Samen met de belanghebbenden in de stad onderzoeken we de opgave door op verschillende plekken ervaringen te horen en soms zelf te beleven. We betrekken inwoners van Amsterdam bij de Community Challenge. Om niet over, maar mét hen in gesprek te gaan.   

Veranderen volgens Theorie U 

De Community Challenge is gebaseerd op Otto Scharmers verandermethode Theorie U. Als je je een ‘U’ inbeeldt, kan je je voorstellen dat er verschillende manieren zijn om van de linkerkant van de U naar de rechterkant te komen. Je kan bijvoorbeeld van de ene kant van de U naar de andere kant ‘springen’. Scharmer zou dit downloaden noemen: je neemt beperkt waar, trekt je conclusies en schiet meteen in de uitvoermodus. Met team Amsterdam, in navolging van Scharmers veranderproces, proberen we iets anders. We ‘dalen’ gezamenlijk af in de U. Dat houdt in dat we kant-en-klare oplossing voorbijgaan en de U doorlopen in vijf fasen: seeing, sensing, presencing, crystallizing en prototyping. Afdalen in de U is het tegenovergestelde van downloaden en het kopiëren van oude kennis. We proberen ons bewust te zijn van ingesleten patronen en blinde vlekken in ons denken.  

In de praktijk hield het gezamenlijk afdalen in de U in dat we hebben geprobeerd een open blik te houden tijdens de Community Challenge. We zijn een aantal keren het veld in gegaan om het systeem omtrent dak- en thuisloosheid van binnenuit te leren kennen. Zo hebben we een stadstoer gemaakt met Amsterdam Underground waar ervaringsdeskundige Michel ons zijn verhaal vertelde, hebben we gekookt voor het Stoelenproject en zijn we langs geweest om te helpen bij het inloopspreekuur van Buurtteam Nieuw-West voor economisch dakloze mensen.  

Gelijktijdig hebben we geprobeerd uit te zoomen om het systeem omtrent thuis- en dakloosheid met bijbehorende weeffouten in beeld te krijgen. Onderdeel daarvan was het bezoeken van de thema-avond ‘Van huis naar thuis’ in Pakhuis de Zwijger waar nieuwe woonconcepten en innovaties om dakloosheid onder jongeren tegen te gaan werden gedeeld. Ook hebben we een partnersessie georganiseerd met vertegenwoordigers van de Regenboog Groep, De Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties om te onderzoeken hoe het Amsterdamse systeem eruitziet en welke lokale weeffouten er bestaan. 

Naar aanleiding van het in- en uitzoomen samen met partners hebben we het idee dat één van de systeemfouten de tijdelijke opvang van economisch dak- en thuisloze mensen betreft. Economisch dakloze mensen zijn de mensen waarvan je niet verwacht dat ze dakloos zijn: ze hebben een baan maar slapen toch bij vrienden op de bank of zelfs in een auto. Ze zijn onderdeel van een tussengroep: het gaat te goed om in aanmerking te komen voor sociale hulpverlening maar niet goed genoeg om zelfstandig een woning te vinden.  

In samenwerking met de Regenboog Groep en Buurtteam Nieuw-West zoeken we naar een oplossing voor deze tussengroep en manieren om ze een tijdelijke rustplek te bieden. Een plek om op adem te komen en vooruit te kijken. We zijn dus aangekomen in een nieuwe fase in de Challenge, waarbij we prototypen van tijdelijke opvang trachten te ontwerpen.  

Meer weten? 

Wil je meer weten over onze Community Challenge of wil je met ons in een verdiepend gesprek gaan over het thema? 

Wij komen graag bij jullie langs en de deuren van ons kantoor staan altijd open. 

——————————————————————————————————————————— 

Community Challenge 2021  

Verbinding in Nieuw-West 
In Amsterdam hielden we ons in 2021 bezig met het stimuleren van sociale verbinding in stadsdeel Nieuw–West. Samen met ontmoetingsplek Casa Sofia gaven we een gezicht aan de wijk: 10 verschillende gezichten om precies te zijn, die allemaal een andere reis hebben afgelegd naar Nieuw–West en op een andere manier aan het stadsdeel verbonden zijn. Samen met Casa Sofia brachten we kinderen en volwassenen in Nieuw–West dichter bij elkaar met een interactief programma, waar iedereen meer over zijn mede-stadsdeelbewoners te weten kwam en geprikkeld werd om wonen in Nieuw–West vanuit een nieuwe hoek te bekijken. 

Het gezicht van Nieuw West 
In samenwerking met Mo van Casa Sofia, maakten we een bundel met biografieën van inwoners van Nieuw West. We interviewen bewoners over hun persoonlijke band met Nieuw–West, wat Nieuw–West voor hen betekent, en wat hun favoriete plekken zijn in Nieuw–West. De biografieën worden ondersteund met typerende foto’s van de inwoners in hun stadsdeel. De beelden en gezichten van Nieuw–West worden in Casa Sofia tentoongesteld. 

 

Alles op een rijtje

  • 10 dagen per jaar zijn onze Jonge Consultants bezig met het realiseren van maatschappelijke impact
  • Door middel van verschillende onderzoekstechnieken formuleren we ieder jaar een overkoepelend thema
  • Het thema van 2021 is: Verbinding in Nieuw West
  • We betrekken inwoners van Amsterdam zoveel mogelijk bij ons onderzoek
  • We delen updates op deze pagina!

Wat maakt ons uniek?

Hieroo werkt vandaag aan een betere stad van morgen. We verbeteren organisaties. We bouwen aan een netwerk van talent. We delen kennis en ervaring en we helpen de maatschappij. En bij dit alles werken we vanuit het principelokaal voor lokaal‘.

Hieroo bouwt aan een community van lokaal talent in de Talent Circle. Het netwerk is bedoeld voor starters op de arbeidsmarkt die werken bij Amsterdamse organisaties. Zo weten we elkaar te vinden en onze collectieve kracht te versterken.

Meer weten? Bezoek onze andere Hieroo Locaties!

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites