opdrachten

Door

Lots opdracht: 100 Months to Change

100 Months to Change

Hieroo Zwolle
Mijn eerste opdracht begon in april ‘22 bij een bureau (Transform4C) dat een internationaal platform host om organisaties te inspireren en versterken in het versneld realiseren van de transitiedoelen (zoals bijvoorbeeld de klimaatdoelen): 100 Months to Change. Hier nam de ik rol van community manager op mij en vanaf september '22 ook de rol van procesbegeleider. Vanuit mijn drijfveer (het aanzetten tot bewustwording en actie om de klimaatdoelen van 2030 te behalen) kon ik mijn ei kwijt binnen deze eerste consultancy opdracht. In deze samenwerking heb ik mijn kracht verder ontwikkeld om processen vorm te geven en te optimaliseren én om mensen mee te krijgen in vernieuwing door bijeenkomsten te organiseren en duurzame relaties te bouwen. Iets wat cruciaal is bij de transitie opgaves waarin veel stakeholders actief zijn in een dynamische setting.

Achtergrond 

Klimaatverandering: we hebben er allemaal mee te maken. Om de klimaatdoelen van 2030 te halen komen steeds meer mensen privé in actie, maar dat is nog niet genoeg om de doelen te behalen. Tijdens deze opdracht werd het duidelijk voor mij dat de meeste impact gemaakt kan worden door met het klimaatwerk aan de slag te gaan op het werk. Dit is precies waar in het platform mee wordt gewerkt. 

Door de naam ‘100 Months to Change’ wordt het belang weergegeven om nu over te gaan tot actie: bij de start van het platform waren er namelijk nog 100 maanden te gaan tot de klimaatdoelen van 2030 behaald moeten worden. Nu (juni 2023) zijn dit er nog 79. 

100 Months to Change (100MTC) is door Transform4C opgezet om te versnellen in de klimaattransitie door middel van het inspireren en versterken van 1 miljoen professionals in klimaatwerk. In het platform wordt samengewerkt met Partners (organisaties uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven) aan deze missie en worden Experts betrokken om kennis te delen. Dit komt samen in de 100MTC Experiences: programma’s die worden gedraaid met Partners om professionals te inspireren en versterken in klimaatwerk én aan te zetten tot extra klimaatactie. Afhankelijk van het soort 100MTC Experience werkt er ook één of meerdere Expert(s) mee. Na een Experience kunnen Experts verder werken met Partners als er meer behoefte is aan ondersteuning in het klimaatwerk. Experts hanteren de transformatie aanpak zoals verwoord in het boek Klimaatwerkers. 

Vraag

Mijn opdracht bij 100MTC was niet in één titel te vatten. Mijn rollen waren de volgende: 

Community manager 

De community manager vormt de spil in het platform. Deze rol is cruciaal voor het platform om de community rondom én binnen het platform te (blijven) betrekken bij klimaatwerk om zo met én van elkaar te leren transformeren.  

Binnen de rol van community manager kun je denken aan communicatie met aangesloten Partners en Experts, maar ook met potentiële Partners. Daarnaast behoort het opzetten van een efficiënt proces rondom communicatie via LinkedIn en de website én het plaatsen van nieuwsitems op de website en posts op LinkedIn ook tot het takenpakket. 

Procesbegeleider 

Het platform groeide door tijdens mijn werkzaamheden en het aantal Partners nam toe. Daarom was er ook de behoefte voor een procesbegeleider die binnen het platform, en in relatie tot Partners, structuur aan kon brengen in de lopende sprints en daarin overzicht behouden. Het team van 100MTC ging met de deze uitbreiding een nieuwe fase in. Dit vroeg ook om een nieuwe manier van samenwerken binnen een onlinesysteem dat uitwisseling en standaardisering ondersteunt. Ik kon hiermee aan de slag en deze uitbreiding van mijn takenpakket zorgde voor een mooie stap in mijn professionele ontwikkeling.  

Binnen deze rol kon ik aan de slag met het optimaliseren van processen binnen het platform, maar ondersteunde ik ook verschillende projectleiders in hun taken. Hiervoor heb ik mijn organisatorische vaardigheden ingezet waarmee ik de Partners én projectleiders voorzag van structuur en overzicht.

Aanpak

Met een achtergrond in internationale ontwikkelingssamenwerking lag de thematiek van transities, zoals klimaatverandering van 100 Months to Change, in mijn interesseveld. Toch waren er genoeg uitdagingen. Zo was het werken in een sector met private belangen nieuw met mijn ervaring in de NGO-sector. 

Community manager 

Om mijn rol als community manager uit te voeren was het eerst van belang om het platform en de 100MTC Experiences te leren kennen en begrijpen. Transform4C had het internationale platform net opgericht en het was nog volop in ontwikkeling. Ik heb mij allereerst verdiept in de transformatie theorie, zoals beschreven in het boek Klimaatwerkers, en heb verschillende Experiences bijgewoond om te beleven wat de kracht is van de manier van werken volgens de theorie en in het platform. Ik dacht mee en ontwikkelde content voor het netwerk en organiseerde momenten met Partners en potentiële Partners. 

Verder heb ik veel telefonisch contact gehad met de verschillende Partners en Experts. Dit droeg bij aan het inzicht krijgen in de behoefte van relaties en dat was een belangrijk aspect voor mij als community manager. 

Het was een uitdaging om enerzijds veel content te ontwikkelen en anderzijds dit in een gedoseerd aantal uren per week uit te voeren in de startup fase van het platform. Maar, het resultaat was tof: de LinkedIn-pagina telde aan het einde van mijn opdracht +1700 leden en een efficiënte website en werkend concept voor Partner events stonden als een huis.  

Procesbegeleider 

Halverwege mijn tijd bij 100 Months to Change gaf ik samen met het team vorm aan de nieuwe fase (het platform groeide en takenpakketten werden uitgebreid). In deze periode werd ook mijn opdracht bij het platform verlengd en kon ik mij gaan focussen op het optimaliseren van processen, zoals het uitwerken van de flow van verschillende Experiences, het opstellen van een 100MTC Experience Manual, het verder optimaliseren van de samenwerking binnen het team en het ondersteunen van projectleiders in hun werkzaamheden. 

Resultaat

In de tijd dat ik voor Transform4C met het platform 100 Months to Change werkte, heb ik verschillende resultaten opgeleverd, waaronder het:  

  • Organiseren van bijeenkomsten en Experiences met Partners waaronder MovieTime in Museon-Omniversum (350 deelnemers); 
  • Opstellen van projectplannen en het waarborgen van de voortgang hierop bij 20 verschillende partners; 
  • Optimaliseren van de samenwerking binnen het team d.m.v. het updaten van bestaande documenten en het processysteem Asana; 
  • Opstellen van een contentplanning en uitvoeren van communicatie uitingen voor het platform (nieuwsbrieven, social media posts, website updates en e-mailcontact); 
  • Fungeren als sparringpartners in team overleggen om kwaliteit te stimuleren, processen te verbeteren en praktische zaken te verhelderen. 

“Dit was mijn eerste consultancy opdracht waarin ik een jaar lang mee kon bouwen aan het platform. Ik kwam terecht in een super dynamische en complexe omgeving waarin ik veel hebt geleerd van de Partners, teamleden maar vooral van Charlotte Extercatte (opdrachtgever). Van haar leerde ik over het vak consultancy en transformeren binnen transitie opgaves met de Transformatie Aanpak als leidraad. Daarnaast heb ik erg veel over mijzelf als young professional geleerd; ik ken mijn kwaliteiten nu beter én weet hoe ik deze in kan zetten. Een unieke ervaring!” – aldus Lot Steemers 

Meer

Een van de Partners van 100 Months to Change is het multistakeholder kennis- en leerprogramma DuurzaamDoor. Naast de opdracht bij 100 Months to Change vervulde ik bij DuurzaamDoor een belangrijke rol als procesmanager van oktober ‘22 – april ‘23. Ik werd hierop ingezet vanuit de Proces Support die het platform aanbiedt. 

Vanuit 100 Months to Change leerden we namelijk dat Partners vaak onvoldoende interne capaciteit hebben om extra klimaatstappen te organiseren. In deze rol van Proces Support leerde ik naast de reguliere Hieroo skills die ik leert als Jonge Consultant ook transformatie skills. Deze kan ik nu toepassen in de praktijk. Nieuwsgierig naar mijn rol bij DuurzaamDoor? Lees hier meer. 


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites