opdrachten
Lots opdracht: 100 Months to Change

100 Months to Change

Hieroo Zwolle
Sinds april is Lot aan de slag bij een wereldwijd platform dat organisaties inspireert en versterkt in het versneld realiseren van de klimaatdoelen: 100 Months to Change. Lot neemt de rol van community manager op zich en sinds september ook de rol van procesmanager. Lot heeft onder andere al een groot event opgezet in het Museon Omniversum en kan vanuit haar drijfveer (het aanzetten tot bewustwording en actie om de klimaatdoelen van 2030 te behalen) haar ei kwijt binnen deze consultancy opdracht.

Achtergrond 

Klimaatverandering: we hebben er allemaal mee te maken. Om de klimaatdoelen van 2030 te halen komen steeds meer mensen privé in actie, maar dat is nog niet genoeg om de doelen te behalen. Tijdens deze opdracht werd het duidelijk voor mij dat de meeste impact gemaakt kan worden door met het klimaatwerk aan de slag te gaan op het werk. Dit is precies waar uit het platform te werk gaat. 

Door de naam ‘100 Months to Change’ wordt het belang weergegeven om nu over te gaan tot actie: bij de start van het platform waren er namelijk nog 100 maanden te gaan tot de klimaatdoelen van 2030 behaald moeten worden. Nu (oktober 2022) zijn dit er nog 87. 

100 Months to Change (100MTC) is door Transform4C opgezet om te versnellen in de klimaattransitie door middel van het inspireren en versterken van 1 miljoen professionals in klimaatwerk. In het platform wordt samengewerkt met Partners (organisaties uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven) op deze missie en betrekt hier Experts bij om kennis te delen. Dit komt samen in de 100MTC Experiences: programma’s die worden gedraaid met Partners om professionals in en tussen organisaties te inspireren en versterken in klimaatwerk én aan te zetten tot extra klimaatactie. Afhankelijk van het soort 100MTC Experience werkt er ook één of meerdere Expert(s) mee. Na een Experience kunnen Experts verder werken met Partners als er meer behoefte is aan ondersteuning in het klimaatwerk. Experts hanteren de transformatie aanpak zoals verwoord in het boek Klimaatwerkers. 

Vraag

Mijn opdracht bij 100MTC is niet in één titel te vatten. Mijn rollen zijn de volgende: 

Community manager 

De rol van een community manager vormt de spil in het platform. Deze rol is cruciaal voor het platform om de community rondom én binnen het platform te (blijven) betrekken bij klimaatwerk om zo samen en van elkaar te leren transformeren.  

Binnen de rol van community manager kun je denken aan communicatie met aangesloten Partners en Experts, maar ook met potentiële Partners (Leads). Daarnaast behoort het opzetten van een efficiënt proces rondom communicatie via LinkedIn en de website én het plaatsen van nieuwsitems op de website en posts op LinkedIn ook tot het takenpakket. 

Procesmanager (intern bij 100MTC) 

Inmiddels is het platform groeiende en neemt het aantal Partners toe. Daarom is er nu ook de behoefte aan een extra procesmanager die binnen het platform, en in relatie tot Partners, structuur aan kan brengen en behouden. Het team van 100MTC gaat met de deze uitbreiding een nieuwe fase in. Dit vraagt ook om een nieuwe manier van samenwerken binnen een systeem dat uitwisseling en standaardisering ondersteunt. Ik mag hiermee aan de slag en deze uitbreiding biedt een mooie stap in mijn professionele ontwikkeling.  

Binnen deze rol kan ik aan de slag met het optimaliseren van processen binnen het platform. Hierin kunnen mijn organisatorische vaardigheden ingezet worden waarmee ik de Partner én het platform structuur en overzicht bied. 

Procesmanager (intern bij Partners) 

Om de groei van het platform te begeleiden, projectmanagers’ taken te verlichten en ervoor te waken dat Partners op volle kracht met hun krachtteams kunnen werken aan de klimaatdoelen is er de mogelijkheid om intern bij Partners aan de slag te gaan. Ik kan hier de processen rondom 100MTC Experiences gaan begeleiden, intern bij enkele Partners. In de praktijk blijkt namelijk dat het uitdagend is voor Partners om voldoende capaciteit te organiseren om extra klimaatwerk uit te voeren.  

Aanpak

Met een achtergrond in internationale ontwikkelingssamenwerking ligt de thematiek klimaatverandering van 100 Months to Change in mijn interesseveld. Toch zijn er genoeg uitdagingen. Zo is het werken in een sector met private belangen nieuw met mijn ervaring in de NGO-sector.  

Community manager 

Om mijn rol als community manager uit te voeren is het eerst van belang geweest om het platform en de 100MTC Experiences te begrijpen. Ik heb mij verdiept in de transformatie theorie, zoals beschreven in het boek Klimaatwerkers, en heb verschillende Experiences bijgewoond om te beleven wat de kracht hiervan is.  

Verder heb ik veel telefonisch contact gehad met de verschillende Partners en Experts. Dit draagt bij aan het warm houden van contacten en dat is een belangrijk aspect voor een community manager. 

Het was en blijft een uitdaging om enerzijds veel content te ontwikkelen en anderzijds dit in een gedoseerd aantal uren per week uit te voeren in de startup fase van het platform. Maar, het resultaat mag er zijn: de LinkedIn-pagina telt nu +1600 leden en een efficiënte website en werkend concept voor Partner events staan als een huis. Hierdoor heb ik kunnen regelen dat de uren inzet op dit stukje van mijn takenpakket goed te beheersen valt en er ruimte is vrijgekomen voor andere taken. 

Procesmanager (intern bij 100MTC) 

De komende tijd zal ik samen met het team vorm gaan geven aan de nieuwe fase (het platform groeit en takenpakketten worden uitgebreid). In de eerste periode van de verlenging van mijn opdracht zal de focus daarom liggen op het optimaliseren van processen binnen het platform, zoals het uitwerken van de flow van verschillende Experiences en het opstellen van een 100MTC Expereince Manual. 

Procesmanager (intern bij Partners) 

Binnen partnerschappen waarin Partners onvoldoende interne capaciteit hebben om extra klimaatstappen te organiseren kan ik vanaf nu worden ingezet. In deze gevallen kan ik meehelpen om de juiste voorbereidingen te treffen voor het partnerschap, zoals het uitleggen wat de uitdaging is van klimaattransitie en momenten benutten om de waarde van klimaatwerk te laten zien. Ook behoren praktische zaken zoals het organiseren van overleggen en het bieden van focus en structuur tot het takenpakket.  

Om in de rol van procesmanager te komen en omdat deze rol nog moet worden uitgevonden samen met het team zal deze rol langzaam op gang komen, ook liggende aan de behoefte van Partners. 


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites