opdrachten

Door

Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle

Hieroo Zwolle
De gemeente Zwolle wil voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminaliteit en gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien en wil hierin proactief inspelen in samenwerking met hun netwerk op het gebied van onderwijs, zorg en veiligheid.

Achtergrond
Het algemene beeld is dat de jeugdcriminaliteit daalt. Uit het onderzoek van Bureau Bleke (2021) blijkt dat deze daling in gemeente Zwolle minder sterk is dan in vergelijkbare gemeenten. Jongeren zijn vaker betrokken bij drugs- en vuurwapen misdrijven en er is een toename van online criminaliteit.

Waar de gemeente de afgelopen jaren met name heeft ingezet op het tegengaan van jeugdoverlast en -criminaliteit is de focus voor 2023-2026 verlegd naar een specifieke aanpak op het beperken van jonge aanwas aan de georganiseerde criminaliteit. Dit doet de gemeente in samenhang met de verschillende ‘jeugd’ opgaven die spelen in de stad en in samenwerking met haar partners.

De gemeente wil voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminaliteit en gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

Om een aanpak te ontwikkelen die aansluit bij de problematiek van de jongeren is het van belang om een wendbare netwerksamenstelling te realiseren, waarbij elke professional kennis en oog heeft voor de online- en offline leefwereld van de jongeren. De gemeente Zwolle wil proactief inspelen op deze behoefte en organiseerde, onder begeleiding van collega Roos Hudepohl, op donderdag 15 juni 2023 een werksessie voor meer dan 80 professionals uit de regio.

Vraag
Roos haar opdracht startte in april 2023 en het doel van de opdracht was het organiseren van de werksessie met als centrale thema ‘het voorkomen van jonge aanwas aan de georganiseerde criminaliteit’. Het creëren van awareness en onderhouden van kennis was hierin belangrijk en er moest ruime zijn om duurzame samenwerkingen te laten ontstaan, waarin passende innovatieve interventies werden ontworpen.

Aanpak
In deze eerste fase heeft Roos, die de rol als project manager vervulde, onderzocht welke aanleiding en doelstelling dit project heeft: waar ligt de behoefte en waarom wil de gemeente deze werksessie organiseren? Ook heeft Roos samen met haar opdrachtgever de randvoorwaarden bepaald van dit project: wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden, wat is het budget en wanneer het project afgerond? Dit zorgt voor een goede basis voor de opdracht, waar je gedurende het project op terug kan vallen.

Vervolgens ging ze aan de slag met het vormgeven van het programma. Dit heeft ze ontworpen door de doelstellingen als leidraad te nemen: het bewustzijn vergroten, ervaringen en kennis delen en samen kijken naar de toekomst. Er zijn toen drie kernwoorden tot stand gekomen: inspireren, verbinden en activeren. Dit vormde de rode draad voor de werksessie. Zo kon ze concrete invulling geven aan het programma en nam ze contact op met (potentiële) sprekers.

Tot aan het event droeg Roos de verantwoordelijkheid om de werksessie tot een succes te brengen. Ze had oog voor alle faciliteiten die nodig waren tijdens deze dag zoals de catering, technische ondersteuning en logistiek. In de voorbereiding stemde ze veelvuldig af met de opdrachtgever, locatie, sprekers en dagvoorzitter. Hiervoor had ze een draaiboek opgesteld, zodat iedereen op goed op de hoogte was van het gehele programma. Dit heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat de doelstelling van de werksessie zijn behaald en dat het groot succes is geweest!

 


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites