opdrachten

Door

HG 1

CSU Cleaning Services

Hieroo Zwolle
Yannic, Stephan, Roos, Diana en Yasmin hebben een opdracht gedaan bij CSU Cleaning Services. De opdracht was om een plan van aanpak voor het vormgeven van een intern stagebureau bij CSU, voor én door studenten.

Inleiding

Yannic, Stephan, Roos, Diana en Yasmin hebben door middel van een pro bono opdracht bij CSU Cleaning Services kennis mogen maken met het consultancy vak. Waarin de opdracht was om een plan van aanpak voor het vormgeven van een intern stagebureau bij CSU, voor én door studenten. Een stagebureau gericht op het stroomlijnen van het stageproces en het maken van een vertaalslag tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Studenten leveren een frisse kijk op onze dienstverlening, daardoor blijven we in verbinding met de nieuwe generatie
Marjolein Dreef, Branchemanager Onderwijs, CSU Cleaning Services, Scherp op Schoon

Achtergrond

De ambitie van CSU is om een innovatieve en maatschappelijk betrokken stageplek te creëren. Dit door een regisserende rol toe te kennen aan stagiaires. Door het opzetten van een intern stagebureau: ‘Take the Stage’. Een stagebureau voor én door stagiaires. 

Ons opdracht bij CSU was het vormgeven van het ‘skelet’ van ‘Take the Stage’. Dit hebben wij kunnen realiseren door obstakels met betrekking tot het stageproces te analyseren en aan te pakken. Obstakels waar CSU mee te maken had waren gericht op het aantrekken, begeleiden en behouden van stagiaires. CSU heeft als ambitie om het ‘stoffige’ imago van de facilitaire branche te veranderen in: leuk, uitdagend, innovatief, duurzaam en een plek waar werknemersplezier een belangrijke pijler is.  

De obstakels die aan bod komen bij de praktische kant van het stagelopen, moeten met ‘Take the Stage’ verleden tijd zijn. De onduidelijkheden die er nu zijn worden omgezet in uniforme procesomschrijvingen en het samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds krijgt een extra dimensie door ‘Take the Stage’. 

Vraag

Aangezien ‘Take the Stage’ nog niet bestaat en slechts een idee is, en nog tot stand moet komen, was het de taak aan Hieroo om een ‘skelet’ te ontwerpen voor het concept ‘Take the Stage’.  

Aanpak

Om ‘Take The Stage’ te realiseren hebben we eerst de huidige situatie geanalyseerd. Dit hebben we gedaan door in de eerste weken te focussen op desk research, diepte-interviews gehouden met CSU medewerkers en enquêtes verzonden naar huidige CSU stagiaires. Hierdoor hadden we een duidelijk beeld van de huidige situatie vanuit zowel de werknemers als stagiaires perspectief. Het doel van de diepte-interviews was om de mening te achter halen van de CSU medewerkers. Hierbij hebben we onder andere gevraagd naar hoe de huidige stagebegeleiding eruit ziet en hoe de gewenste situatie eruit ziet. Uit de diepte-interviews zijn er mooie doelstellingen naar voren gekomen die behaald moeten worden met ‘Take The Stage’. Aan de hand van alle opgedane informatie hebben we een ‘blauwdruk’ gerealiseerd met het advies van onze Jonge Consultants.  

Resultaat

Het eindresultaat is een adviesrapport die handen en voeten geeft aan het ontwerp van ‘Take the Stage’. Maandag 30 mei hebben we ons adviesrapport gepresenteerd in de vorm van een presentatie aan de CSU medewerkers op het hoofdkantoor in Uden. Hierbij kan je denken aan vraagstukken zoals: “Waar gaat ‘Take the Stage’ plaatsvinden?”, “Hoe gaat de begeleiding eruit zien in de toekomst?” en “Wie zijn de juiste stagiaires voor ‘Take the Stage’?”. Daarnaast hebben we ook een planning gemaakt met hoe dit geïmplementeerd kan worden in de toekomst. Door stagiaires meer verantwoordelijkheden te geven draagt CSU bij aan hogere werktevredenheid, meer borging van alumni door het ontwikkelen van een betere database en betere prestaties van zowel stagiaire, als stagebegeleider. Dit was erg leuk en spannend! We worden beide enthousiast bij de gedachte dat “Take the Stage” vanaf februari 2023 een werkelijkheid is.  


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites