opdrachten
Greenport West-Holland

Greenport West-Holland

Hieroo Rotterdam | Projectmanagement

Achtergrond  
Bij de Greenport West-Holland werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Binnen het programma Circulaire teeltmaterialen en verpakkingen is een pilotproject gestart: ‘retoursystemen potten en trays’.  

De naam van het project verklapt het al een beetje, maar het doel van het project is om een systeem om te zetten om potten en trays uit de (glas)tuinbouw te hergebruiken. Momenteel worden deze wel gerecycled, maar hoe hoger op de r-ladder hoe beter! Bovendien biedt het kansen om dit ook bij andere materiaalstromen in de (glas)tuinbouw toe te passen.

Vraag  
Aan Consultant Mark werd gevraagd om dit project te begeleiden en met de deelnemende bedrijven de nieuwe business case uit te werken.

Aanpak  
Mark organiseerde de bijeenkomsten van de deelnemende bedrijven en zorgde voor verslaglegging. Zo’n nieuw systeem vraagt om nieuwe regels rondom samenwerkingen en financiële afspraken. 

Onderliggend doel is bijvoorbeeld om het aantal reisbewegingen te minimaliseren. Dit betekent dat een leverancier van plastic potten niet meer met een lege vrachtwagen terug rijdt naar het magazijn, maar een andere stroom mee terugneemt en deze bij afnemer B. op de route aflevert. En zo zijn er nog wel meer uitgangspunten om met elkaar uit te vogelen.  

Ter ondersteuning van dit retoursysteem was er behoefte aan een digitaal platform. Mark zocht een aantal mogelijkheden uit en verzamelde de data die de aanbieder nodig had om het retoursysteem passend te ondersteunen. 

Passend betekende hierbij ook: met mogelijkheid om uit te breiden, geografisch en in aantal stromen. Waar in de samenwerking vier bedrijven betrokken waren, was het doel om het systeem regionaal en later misschien ook nationaal of zelfs internationaal te implementeren. En waar we nu begonnen met de stroom aan potten en trays, kan dat in theorie worden uitgebreid met elke materiaalstroom.  

Om ervoor te zorgen dat deze ambities aansluiting vonden bij andere bedrijven in de regio heeft Mark een interviewguide opgesteld. Hiermee kan de projectorganisatie bij hen uitvragen wat de bedrijven nodig hebben om herbruikbare verpakkingen zoals potten en trays te integreren in hun werkprocessen.  

Resultaat  
Mark heeft ervoor gezorgd dat het pilotproject ‘retoursystemen potten en trays’ uit de startblokken is en de betrokkenen de boer op kunnen om de lessons learned met het netwerk te delen en meer bedrijven aan te laten sluiten bij het retoursysteem. Met hen kan de projectorganiseren het business model optimaliseren en in de praktijk gaan testen. 


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites