opdrachten

Door

Medisch Spectrum Twente 1

Medisch Spectrum Twente

Hieroo Twente
Bij het Medisch Spectrum Twente heeft Sanne de stafdienst ICMT ondersteund in de rol van Project Management Officer (PMO).

Achtergrond
Medisch Spectrum Twente (MST) is één van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland. In het MST werken 3.500 medewerkers samen vóór en met patiënten in een gastvrije, hoogwaardige en veilige omgeving.

Binnen de centrale stafdienst ICMT zijn alle activiteiten van de eenheden ICT en Medische Technologie ondergebracht. Deze afdeling ICMT bestaat uit vijf operationele teams (Medische Technologie, Servicedesk, Technisch Applicatiebeheer, Functioneel Beheer en Ontwikkeling & Implementatie) en twee ondersteunende teams (het Service Management Office en Strategie & Beleid).

Vraag
Sanne is gevraagd om, vooruitlopend op de voorgenomen reorganisatie van de afdeling, waar het inrichten van de functie van Project Management Officer (PMO) onderdeel van is, activiteiten uit te gaan voeren die binnen de afdeling worden opgepakt en die onderdeel van de toekomstige PMO-functie zijn.

In haar rol als PMO heeft Sanne het team Ontwikkeling & Implementatie en de programmaorganisatie bij de uitvoering van projecten ondersteund. Sanne diende er in deze rol voor te zorgen dat de basis van een project op orde was, denk daarbij aan de nodige project deliverables zoals een project initiatie document. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor de inrichting, (resource)planning, bewaking van voortgang, samenhang, documentatie en (financiële) rapportage van projecten.

Aanpak
Voor het inrichten van deze functie fungeerde Sanne als schakel tussen de operationele en ondersteunende teams. Zo zorgde ze er bijvoorbeeld voor dat de werkzaamheden volgens planning bekend waren bij en ook daadwerkelijk werd gerealiseerd door de operationele teams. Daarbij werden vragen, onduidelijkheden en knelpunten doorgezet en getoetst bij de teamhoofden en projectleiders. Hiervoor heeft ze een resource planning tool haar eigen gemaakt en met input en behoeften van de medewerkers verder ingericht. Daarnaast was ze aanwezig bij verschillende (stuurgroep) overleggen om de agenda en bijbehorende actie & besluitenlijsten te borgen om zodoende de voortgang van de projecten te bewaken en eventueel op te sturen.

Tenslotte vervulde Sanne verschillende aanvullende werkzaamheden ten behoeve van de ondersteuning van het teamhoofd, informatie analisten en projectleiders. Denk daarbij aan het standaardiseren van rapportages en algemene projectdocumentatie en het signaleren van projectoverstijgende issues en risico’s.

Learning Sanne
¨Verbinding zoeken tussen en samenwerken met mensen dat is iets wat mij energie geeft. Maar wat ik voornamelijk in deze opdracht heb geleerd is door samen te werken en vooral ideeën actief te toetsen bij collega´s je juist verder brengt als team. Voor mijn collega´s zorgde dit vooral voor meer duidelijkheid rondom de nodige veranderingen wat daardoor als meer realistisch en haalbaar werd ervaren.¨


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites