opdrachten

Door

OZJT/Regio Twente 2

OZJT/Regio Twente

Hieroo Twente
Bij OZJT is Sanne aan de slag als projectondersteuner in het programma bovenregionaal Expertisecentrum
gespecialiseerde jeugdhulp Overijssel.

Achtergrond
Acht gemeenten in Nederland hebben vanuit het Ministerie van VWS de opdracht gekregen om een bovenregionaal Expertisecentrum gespecialiseerde jeugdhulp op te zetten. De gemeente Enschede heeft deze opdracht gekregen voor de provincie Overijssel (jeugdzorgregio Twente en jeugdzorgregio IJsselland) en heeft OZJT/Regio Twente gevraagd deze opdracht uit te voeren. Per april 2021 moet het Expertisecentrum operationeel zijn. OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten, op het gebied van jeugdhulp en Wmo voorzieningen.

In de Jeugdwet is de opdracht aan de colleges van de gemeenten op passende jeugdhulp te bieden aan kinderen en jongeren in de gemeente. In de meeste gevallen lukt dat. Er blijft echter een (relatief kleine) groep waarvoor het niet lukt die passende hulp te organiseren (complexe casuïstiek). Het Expertisecentrum wordt voor deze groep ingericht en moet de volgende drie functies hebben; 1) Consultatie en advies, 2) Organiseren van hulp en 3) Kennisfunctie.

Vraag
Een projectteam, bestaande uit medewerkers van (hoog)specialistische jeugdhulporganisaties en een aantal lokale toegangen uit Overijssel, ontwikkelt de inhoudelijke lijn en opzet van het expertisecentrum. Daarnaast wordt een stuurgroep ingericht, waarin de bestuurder en de ambtelijk opdrachtgever van de gemeente Enschede zit, maar ook (deels) een bestuurder vanuit IJsselland en 2-3 bestuurders van jeugdhulporganisaties.

Aanpak
Als projectondersteuner ondersteunt Sanne het projectteam door bij alle sessies met de projectteams aanwezig te zijn en de plannen die worden ontwikkelt uit te schrijven. Daarvoor is het van belang inhoudelijke kennis te hebben over de keten van dienstverlening jeugdzorg in de regio, daar vervolgens kritische vragen te stellen en te vertalen naar implementatie. Tenslotte plant en organiseert Sanne de vergaderingen en bijeenkomsten en beheert voor de werkzaamheden voor het Expertisecentrum de agenda.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites