opdrachten

Door

Pieter van Foreest 8

Woonzorgcentrum IJsselheem

Hieroo Twente
Binnen Woonzorgconcern IJsselheem hebben Maarten en Sanne een ondersteunende rol vervuld binnen de programma's: 'Procesgestuurde organisatie' en 'Herontwerp pijler Wonen'.
Maarten is leergierig, behulpzaam en vertaalt alle informatie naar zijn eigen beelden die hij omzet in de uitwerking van documenten, overzichten, praatplaten, actielijsten ect. Hierbij vraagt hij regelmatig om feedback. Maarten zoekt naar de samenhang en stelt vragen over nut en noodzaak.
Jacqueline van der Werff, Programmaleider procesgestuurd werken IJsselheem

Achtergrond
Woonzorgconcern IJsselheem is een omvangrijke ouderenzorgorganisatie met veertien verschillende zorglocaties en maar liefst 2300 medewerkers. IJsselheem biedt Woonzorg (Somatiek en Psychogeriatrie), Thuiszorg en Revalidatie in Kampen, Zwolle en Zwartewaterland. De organisatie is volledig ingericht rondom zelfsturende teams, met als doel de te leveren zorg zo optimaal mogelijk af te stemmen op het welbevinden van de cliënt.

Vraag
Vanuit het programma ‘Procesgestuurde organisatie’ is het doel de inrichting van een procesgestuurde organisatie én de borging van vastgestelde processen, om op deze manier meer structuur aan te brengen binnen de organisatie. In dit programma is sprake van een continue spanning tussen zelfsturing (autonomie/flexibiliteit) en processturing (kaders waarbinnen je vrij mag bewegen). Om processturing vorm te geven is het van belang om alle processen overzichtelijk weer te geven en de samenhang tussen de processen te duiden. Het zelforganiserende vermogen van medewerkers binnen een bepaald proces heeft namelijk weer impact op de aanverwante processen. Naast het feit dat deze samenhang inzichtelijk gemaakt moet worden is het doel dat medewerkers dit ook zo gaan ervaren. Zodat medewerkers binnen de aanverwante processen elkaar weten te vinden wanneer ze elkaar nodig hebben.

Vanuit het programma ‘Herontwerp wonen’ is het doel om de pijler wonen toekomstbestendig en financieel gezond te organiseren. Onderdeel hiervan is dat ideeën, gerelateerd aan diverse thema’s die op de individuele zorglocaties zijn bedacht en getoetst, op een passende wijze naar de andere zorglocaties van IJsselheem worden uitgerold. Maarten en Sanne hebben hier de taak om de juiste balans te zoeken tussen de mate van zelfsturing (eigen invulling) en de mate van processturing (kaders scheppen) en ondersteunen de programmaleider in het uitrollen van de ideeën en uitgewerkte kaders op de individuele zorglocaties.

Aanpak
Helder en begrijpelijk communiceren en het zorgvuldig betrekken en begrijpen van de betrokken stakeholders zijn in beide programma’s van essentieel belang. In de rol als programmaondersteuner waren Maarten en Sanne verantwoordelijk voor de verslaglegging van de programmabijeenkomsten; het voorbereiden van de werkwijze/kaders van de programmabijeenkomsten; het bewaken van de planning en actielijsten; het visualiseren van processen en overige documenten; het beheren van programmadocumentatie en het verbinden van de programma’s ‘Procesgestuurde organisatie’ en ‘Herontwerp Wonen’ met als doel om dit samen te laten komen in de ontwikkeling van een kennis- en inspiratieplatform.

Learning Maarten
Mijn eerste opdracht in de Ouderenzorg en dat in periode wanneer het coronavirus uitbrak. Mijn eerste werkdag was dus ook geen doorsnee werkdag. Eén belafspraak waarin ik in anderhalf uur kennis heb mogen maken met Josje (één van mijn opdrachtgeefsters) en ben meegenomen in de historie en toekomstvisie van IJsselheem. Hoewel de eerste werkdag geen doorsnee werkdag was, bleek dit de opmaat naar een periode lang thuiswerken. Ik ben nog steeds elke dag lerende op het gebied van digitaal werken (gezien de vele mogelijkheden), maar heb me dit vanaf de start snel eigen kunnen maken. De welwillendheid en het vertrouwen van IJsselheem deed mij goed. Reflecterend op de periode dat ik nu betrokken ben bij IJsselheem vind ik het voornaamste leerpunt, het balanceren tussen een hoog abstractieniveau en iets praktisch maken. Dit is iets wat als een rode draad door mijn werkzaamheden heen loopt en mij continue triggert en uitdaagt!


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites