opdrachten
Woonzorgcentrum IJsselheem

Woonzorgcentrum IJsselheem

Hieroo Twente
Binnen Woonzorgconcern IJsselheem vervult Maarten een ondersteunende rol binnen een tweetal vastgestelde programma's: 'Procesgestuurde organisatie' en 'Herontwerp pijler Wonen'.
Maarten is leergierig, behulpzaam en vertaalt alle informatie naar zijn eigen beelden die hij omzet in de uitwerking van documenten, overzichten, praatplaten, actielijsten ect. Hierbij vraagt hij regelmatig om feedback. Maarten zoekt naar de samenhang en stelt vragen over nut en noodzaak. Wat mij betreft mag hij hier stelliger in worden en laten merken wat hij denkt, als relatieve buitenstaander, hoe het bijvoorbeeld ‘eenvoudiger’ kan worden gemaakt.
Jacqueline van der Werff, Programmaleider procesgestuurd werken IJsselheem

Achtergrond
Woonzorgconcern IJsselheem is een omvangrijke ouderenzorgorganisatie met veertien verschillende zorglocaties en maar liefst 2300 medewerkers. IJsselheem biedt Woonzorg (Somatiek en Psychogeriatrie), Thuiszorg en Revalidatie in Kampen, Zwolle en Zwartewaterland. De organisatie is volledig ingericht rondom zelfsturende teams, met als doel de te leveren zorg zo optimaal mogelijk af te stemmen op het welbevinden van de cliënt.

Vraag
Vanuit het programma ‘Procesgestuurde organisatie’ is het doel de inrichting van een procesgestuurde organisatie én de borging van vastgestelde processen, om op deze manier meer structuur aan te brengen binnen de organisatie. In dit programma heb je te maken met de continue spanning tussen zelfsturing (autonomie/flexibiliteit) en processturing (kaders waarbinnen je vrij mag bewegen). Om processturing vorm te geven is het van belang om alle processen overzichtelijk weer te geven en de samenhang tussen de processen te duiden. Het zelforganiserende vermogen van medewerkers binnen een bepaald proces heeft namelijk weer impact heeft op de aanverwante processen. Naast het feit dat deze samenhang in eerste instantie inzichtelijk moet worden gemaakt, is het doel dat medewerkers dit ook zo gaan ervaren. Zodat medewerkers binnen de aanverwante processen zichtbaar en vindbaar zijn voor elkaar, wanneer ze elkaar nodig hebben.

Vanuit het programma ‘Herontwerp wonen’ is het doel om de pijler wonen toekomstbestendig en financieel gezond te organiseren. Onderdeel hiervan is dat de (innovatieve) ideeën, gerelateerd aan diverse thema’s die op de individuele zorglocaties zijn bedacht en getoetst, op een passende wijze naar de andere zorglocaties worden uitgerold. Maarten heeft hier de taak om de juiste balans te zoeken in de eerdergenoemde spanning tussen de mate van zelfsturing (eigen invulling) en de mate van processturing (kaders scheppen), in relatie tot deze uitwerkingen binnen de individuele zorglocaties.

Aanpak
Helder en begrijpelijk communiceren, het organiseren van een zorgvuldige dialoog met alle betrokkenen, het zorgvuldig betrekken en begrijpen van de betrokken stakeholders zijn in beide programma’s van essentieel belang voor een succesvol verloop. In zijn rol als programma ondersteuner houdt Maarten zich bezig met de verslaglegging van de programmabijeenkomsten; het voorbereiden van de werkwijze/kaders van de programmabijeenkomsten; het bewaken van de planning en actiepunten uit de programmabijeenkomsten; het visualiseren van processen en overige documenten; het bewaken van programmadocumentatie, het versiebeheer en het verbinden van de programma’s ‘Procesgestuurde organisatie’ en ‘Herontwerp Wonen’, op bepaalde thema’s, met als doel om dit (waar mogelijk) samen te laten komen in de ontwikkeling van een kennis- en inspiratieplatform.

Learning Maarten
Mijn eerste opdracht in de Ouderenzorg en dat in periode wanneer het coronavirus uitbrak. Mijn eerste werkdag was dus ook geen doorsnee werkdag. Eén belafspraak waarin ik in anderhalf uur kennis heb mogen maken met Josje (één van mijn opdrachtgeefsters) en ben meegenomen in de historie en toekomstvisie van IJsselheem. Hoewel de eerste werkdag geen doorsnee werkdag was, bleek dit de opmaat naar een periode lang thuiswerken. Ik ben nog steeds elke dag lerende op het gebied van digitaal werken (gezien de vele mogelijkheden), maar heb me dit vanaf de start snel eigen kunnen maken. De welwillendheid en het vertrouwen van IJsselheem deed mij goed. Reflecterend op de periode dat ik nu betrokken ben bij IJsselheem vind ik het voornaamste leerpunt, het balanceren tussen een hoog abstractieniveau en iets praktisch/toepasbaar maken. Dit is iets wat als een rode draad door mijn werkzaamheden heen loopt en mij continue triggert en uitdaagt!


Delen: