opdrachten
Pieter van Foreest 8

Pieter van Foreest - locatie Singelhof

Hieroo Rotterdam
Na Rogi heeft ook Mark invulling gegeven aan het strategisch partnership tussen Hieroo en Pieter van Foreest, waar hij vanaf mei tot en met oktober ondersteunde in drie verschillende projecten. Als projectleider ontwikkelde hij een nieuw woonzorgconcept voor de locatie Singelhof en daarnaast ondersteunde hij de ontwikkeling van een integrale auditkalender en de redactieraad van het nieuwe Document Management Systeem.

Achtergrond:
Door de versobering van de ouderenzorg in 2015 zijn de verzorgingstehuizen gesloten. Voor veel ouderen is er hierdoor een gat ontstaan tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis. Tegelijkertijd is er in Nederland sprake van een ‘dubbele vergrijzing’, waarbij niet alleen het aantal ouderen toeneemt, maar ook hun levensverwachting stijgt. Daarnaast wordt er vanuit het perspectief van de oudere gestuurd op zelfredzaamheid en eigen regie.

Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe woonzorgconcepten waardoor ouderen langer en vitaler thuis kunnen blijven wonen. Bovendien bieden nieuwe concepten ruimte om preventieve zorg beter te organiseren. Preventie kan een zwaardere zorgvraag uitstellen of voorkomen en daarmee de druk op de zorg verlagen. Door meer te kijken naar wat de oudere nog wel kan en wil blijft diegene langer vitaal en wordt er zodoende inhoud gegeven aan de preventieve zorg.

Vraag:
Binnen Pieter van Foreest biedt onder andere de locatie Singelhof kansen om op de veranderende zorgvraag in te spelen. Er zijn bijna 80 zelfstandige ouderenwoningen, twee kleine groepen die Binnen Pieter van Foreest biedt onder andere de locatie Singelhof kansen om op de veranderende zorgvraag in te spelen. Er zijn bijna 80 zelfstandige ouderenwoningen, twee kleine groepen die intramuraal verpleeghuiszorg ontvangen en er zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties op de locatie aanwezig. Een prettige plek om te wonen waarbij de aanwezige faciliteiten de zekerheid bieden om er ook te kunnen blijven wonen als de zorgbehoefte toeneemt.

Onder de medewerkers leefden verschillende ideeën om nog beter gebruik te maken van de aanwezige zorg en welzijn en zodoende in te spelen op de zelfredzaamheid en eigen regie van de bewoner. Aan Mark was gevraagd om deze ideeën bij elkaar te brengen en vast te leggen in een woon/zorgconcept.

Aanpak:
Ter inspiratie heeft Mark onderzoek gedaan naar de vele concepten die al in Nederland ontwikkeld zijn en worden. De exacte context is echter overal anders en daarom heeft hij ook uitgebreid gesproken met betrokken medewerkers alvorens een plan van aanpak te maken.

De samenwerking met de medewerkers is georganiseerd via een stuur-, project- en klankbordgroep. Door middel van werksessies heeft Mark gezorgd voor onderlinge multidisciplinaire verbinding en de ideeën van de medewerkers samengebracht en geconcretiseerd. Hierbij werd ook de samenwerking gezocht met andere betrokken organisaties.

Uit de voorbeelden elders in het land concludeerde hij bovendien dat een concept valt of staat bij de betrokkenheid van bewoners. Daar doen we het immers allemaal voor. Dit betekent niet dat zij door een bericht op het prikbord op de hoogte worden gebracht van de plannen, maar dat zij worden gestimuleerd om actief hieraan deel te nemen. Eigen regie! Ook hier werd uitgebreid aandacht aan besteed.

Resultaat:
Met deze aanpak heeft Mark een samenhangend woonzorgconcept voor de Singelhof ontwikkeld inclusief een plan van aanpak voor de realisatie hiervan. De medewerkers hebben in de laatste werksessie de specifieke stappen geformuleerd en verantwoordelijkheden hierbij verdeeld. Door het draagvlak dat in de maanden voorafgaand was gecreëerd konden zij de volgende dag al aan de slag met de implementatie. Hierin worden ze ondersteund door Marjolein.

Bovendien heeft Mark een beknopte procesbeschrijving gemaakt welke handvatten biedt om ook op andere (bestaande) locaties te werken aan een toekomstbestendig woonzorgconcept.

Learning Mark:
De verschillende organisaties en organisatieonderdelen die binnen dit relatief kleine complex betrokken waren maakte de ontwikkeling van een nieuw concept een uitdagende puzzel. Je weet dat er veel mogelijk is, je moet alleen nog even de juiste eindjes bij elkaar knopen. Dat is precies wat ik leuk vind in een opdracht.

Bovendien kon ik de bootcamp over projectmanagement direct in de praktijk brengen en heb in die praktijk nog veel geleerd over het plannen van een project en het sturen op gewenste projectresultaten. Ik weet dat en hoe ik mensen kan verbinden en dat dit bijdraagt aan het project, maar ik weet nu ook hoe ik hierover rapporteer naar bijvoorbeeld de opdrachtgever.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites