Community Challenge Utrecht

Elk jaar zet Hieroo Utrecht zich in voor een lokaal maatschappelijk thema. Dit noemen we de Community Challenge, en vindt plaats in samenwerking met de betrokken doelgroep en stakeholders. Het afgelopen jaar (van april 2022 tot mei 2023) zijn we met de Community Challenge dieper in het vraagstuk omtrent de krappe arbeidsmarkt en de integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt gedoken. Afgelopen jaar hebben wij onszelf daarom de vraag gesteld hoe wij lokaal voor bewustwording kunnen zorgen, en een positieve verandering in het systeem teweeg kunnen brengen.

Tijdlijn

Community Challenge Utrecht 5

Uitleg Theory-U

Dit grote vraagstuk pakken we aan met behulp van Theory-U. In plaats van oplossingen (maar dan net een beetje anders) te herhalen, helpt Theory-U ons daadwerkelijk te vernieuwen en verandering teweeg te brengen. Het proces bevat een diepgaande beweging, zoals de letter U. We zoeken bewust naar verbinding: met de doelgroep, stakeholders in het systeem én onze (onder)bewuste zelf. Als we van linksboven in de U naar beneden bewegen richten we ons op het maken van verbinding met het vraagstuk, de doelgroep en het systeem rondom het vraagstuk dat zich buiten onze eigen belevingswereld bevindt. Op de bodem van de U richten we ons naar binnen, en luisteren naar onze intuïties, gevoelens en intrinsieke motivaties. Wanneer we ons van onder naar rechtsboven in de U bewegen, maken we ruimte om de nieuwe toekomst vorm te geven.

Community Challenge Utrecht 14

Belonging

Hoe kunnen wij ons verdiepen in het systeem van vluchtelingen in Utrecht? Deze vraag staat centraal tijdens belonging. We hebben de tijd genomen om aandachtig het systeem waar te nemen, en hebben daarbij ons eigen oordeel en ideeën zoveel mogelijk uitgesteld. We hebben in deze periode met nieuwkomers gekookt en gegeten, voorstellingen van vluchtelingen en lezingen over het vluchtelingenbeleid in Nederland bijgewoond. Ook zijn we in gesprek gegaan met vluchtelingen en hebben we meegedaan aan Taalcafés, waar vluchtelingen Nederlands leren lezen en praten. We hebben het systeem in beeld gebracht door middel van een ‘3D modelling’ sessie samen met nieuwkomers.

Meer weten over onze Belonging fase? Lees erover in onze blog ”Wereldvluchtelingendag en de Utrechtse Community Challenge: een blog over verhalen en de mensen erachter”

Community Challenge Utrecht 2Community Challenge Utrecht

Co-initiating

De fase van co-initiating bevindt zich in de linker bovenkant van de U. Hierbij is het hoofddoel om even stil te staan: wat vragen de situatie en de mensen in die situatie je te doen? Het doel is om de gemeenschappelijke intentie helder te krijgen.

Binnen Hieroo Utrecht deden we dit door meer kennis te krijgen over het systeem. Vluchtelingenwerk Nederland verzorgde voor ons een ‘bekend maakt bemind’-sessie. Persoonlijk leerden we tijdens de landelijke Leermodule wat ieders eigen nieuwsgierigheid is bij de Challenge. Dit deelden we telefonisch met een Hieroo collega uit een andere stad.

Deze persoonlijke verdieping leidt tot het verder uitwerken van een onderzoeksvraag. Die wordt definitief in de volgende fase.

Community Challenge Utrecht 16

Co-sensing

Co-sensing is de fase waarin de vragen verdiept worden door verbindingen aan te gaan en zo het systeem als geheel te gaan begrijpen. Dit deden we door 14 interviews met relevante organisaties en personen (stakeholders) te houden. In een themabijeenkomst bundelden we deze kennis en formuleerden we de vraag die uit het veld naar voren kwam: Hoe vinden Utrechtse nieuwkomers en Utrechtse werkgevers elkaar?

Dit maakten we concreet aan de hand van vier speerpunten:

  1. De reis van statushouder tot het vinden van een baan inzichtelijk maken voor zowel werkgever als werknemer;
  2. Werkgevers en werkzoekende statushouders met elkaar in contact brengen;
  3. Als Hieroo ervaren wat erbij komt kijken om als organisatie een statushouder in dienst te nemen;
  4. Deze ervaringen gebruiken om anderen te inspireren en lessen te delen.

Tijdens een ontbijtsessie met onze partners gingen we op zoek naar de vraag hoe we de Community Challenge praktisch kunnen gaan inzetten (iets doen, maken of organiseren). We kwamen uit bij het idee dat onze Community Challenge een reis op zich is, met de hierboven genoemde speerpunten als uitgangspunt. Een impressie van de onbijtsessie is de zien in dit filmpje:

Je kunt meer lezen over de fase co-sensing in onze blogs ”Van onbekend potentieel naar waardevolle werkrelatie”. Ook schreven we in deze fase de blog “Nieuwkomers aan het werk: Hieroo Utrecht verdiept zich in arbeidsparticipatie van statushouders”.

De volgende halte op deze reis was het toewerken naar de Pioniers MeetUp op 17 januari 2023. Dit zou hét event zijn waar we nieuwkomers en werkgevers in contact zouden brengen met elkaar. En dat lukte! We hadden een geweldige dag met onderlinge ontmoeting, een college van senior onderzoeker Linda Bakker, workshops over diversiteit in binnen organisaties, een talkshow over best practices ‘werken met/als statushouder’, en concrete (net)werkverzoeken van statushouders via pitches. Een samenvatting van de dag is omschreven in deze blog:  ”Terugblik op een geslaagde Pioniers MeetUp” en terug te zien in dit filmpje:

Community Challenge Utrecht 6 Community Challenge Utrecht 7

Presencing

In de fase van presencing proberen we te verbinden met de bron van inspiratie. We namen bewust de tijd om intern stil te staan bij het thema. Wanneer én waarom raakt dit onderwerp ons? Welke intrinsieke wensen en verlangens zien we zelf voor de toekomst? En hoe dragen we daar gezamenlijk aan bij? We hebben ervaren wat er opkomt als je even volledig pauzeert.

Co-creating

Tijdens de fase co-creating test je de gecreëerde prototypes in de praktijk. Kortom: we ontdekken de toekomst door te doen. Binnen onze Community Challenge implementeerden wij deze fase door uit te zoeken welke stappen concreet ondernomen konden worden om een nieuwkomer in dienst te nemen binnen onze eigen organisatie. Hiervoor spraken wij met verschillende ervaringsdeskundigen, stakeholders en organisaties die ervaring hebben met soortgelijke vraagstukken. Wij brachten in kaart wat veelvoorkomende struikelblokken zijn waar organisaties tegenaan lopen. Ook draagt het uitvragen van deze informatie bij aan een ‘zachte landing’ voor een potentiële nieuwkomer binnen onze organisatie, wat de kans op slagen vergroot.

Lees meer over co-creating in onze blog: “De kracht van verbinden: Hoe kan Hieroo succesvol een nieuwkomer in dienst nemen?”

Community Challenge Utrecht 15

Co-evolving

Hoe gaan we nu verder? In mei 2023 ronden we de Community Challenge af. Toch blijven we doorgaan met dit thema, want we zijn inmiddels zelf ook onderdeel van het systeem geworden. Binnen Hieroo worden verschillende veranderingen in werking gezet. Wij openen onze eigen deuren voor nieuwkomers die opzoek zijn naar hun werkplek in Utrecht. We zullen onze geleerde lessen delen en blijven samenwerken met organisaties om elkaar te inspireren en motiveren!

Community Challenge Utrecht 13

Alles op een rijtje

  • 10 dagen per jaar zijn onze Jonge Consultants bezig met het realiseren van maatschappelijke impact
  • Door middel van verschillende onderzoekstechnieken formuleren we ieder jaar een overkoepelend thema
  • Het thema van 2023: integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt
  • We betrekken inwoners van- en organisaties in Utrecht zoveel mogelijk bij ons onderzoek

Wat maakt ons uniek?

Hieroo werkt vandaag aan een betere stad van morgen. We verbeteren organisaties. We bouwen aan een netwerk van talent. We delen kennis en ervaring en we helpen de maatschappij. En bij dit alles werken we vanuit het principelokaal voor lokaal‘.

Geïnteresseerd in Hieroo als organisatie en zou u samen willen werken? Laat dan hier uw gegevens achter!

Meer weten? Bezoek onze andere Hieroo Locaties!

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites